söndag 12 augusti 2012

Generella regler bäst

Många politiker känner en enorm dragning till att genom detaljerad reformer skapa framgångsrika företag. En det ena en det andra ska prioriteras och ges speciella förutsättningar. Huruvida dessa politiker i grunden tror att denna politik är bra eller inte vet jag inte säkert. Troligen hadlar man ibland mot bättre vetande för att gynna någon intressegrupp. Tyvärr gör dessa riktade insatser att regelverket blir ett oöverblickbart lapptäcke. Vad som är en värre är att det förstör marknadens normala funktionssätt. Istället för att företagarna gör det som är rationellt ur ett marknadsperspektiv anpassar de sin verksamhet efter politikernas senaste nycker. Johan Hedin uttrycker det mycket väl i en OP-ED i dagens Svenska Dagbladet. "Sedan kan man också fråga sig hur många företagare som hellre bygger sin affär på goda relationer med myndigheter än med sina kunder?"

Inga kommentarer: