tisdag 21 augusti 2012

Rejält behörighetsavstånd krävs

Utredningen om AP-fondernas framtid överlämnades idag till finansdepartementet. Det har blivit mycket en diskussion om antalet fonder. Jag tycker att en annan fråga är mer väsentlig och det är hur vi säkerställer att fonderna inte används för att politisera näringslivet. Historien har visat att dragninskraften är oemotståndlig. Politiker av olika politisk färg har när de kommit i maktställning frestats att sträcka sina politiska fingrar ned i AP-fonderna. Därför hoppas jag att remissinstanserna trycker på denna fråga snarare än på antalsexercisen. Riktigt bra tycker jag att det är att utredningen förespråkar att 6.e AP-fonden ska avvecklas. Här har staten verkligen klivit över gränsen för vad som är dess uppgift.

SvD DN Ekot

Inga kommentarer: