måndag 27 augusti 2012

Love, Peace and Understanding

I veckan hade jag och min praktikant, Yuliya Barsukova, en gemensam debattartikel publicerad på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Artikeln som handlade om utvecklingen i Ryssland var en av den gångna veckans mest kommenterade. Jag har dessutom tagit emot ett antal e-postmeddelanden samt kommentarer på min blogg likväl som IRL. Den stora majoriteten av kommentarerna har varit negativa, vilket förvisso är normalfallet för debattartiklar. Igår kommenterade jag kommentarerna runt att Yuliya troligen var spion. Idag tänkte jag kommentera påståendena att vi är naiva och tror att ryssen kan bemötas med "Love, Peace and Understanding".

Svar
Utvecklingen i Ryssland är oroande och hur Europas stater och USA agerar kommer att påverka utgången. Det är viktigt att man klarar av att hålla ett par olika saker i huvudet samtidigt. Yuliyas och min tes är att en viktig faktor för fredlig samexistens mellan stater är att de är demokratier. Därför är det viktigt att agerandet från västsidan är genomtänkt så att det inte spelar de icke-demokratiska krafterna i händerna. Det är viktigt att skilja på den ryska regimen under ledning av Putin och det ryska folket. Öppenhet och handel bidrar till att vidga vyerna för många ryssar och gör dem mindre mottagliga för Putins retorik. Att göra hätska utfall mot allt ryskt gör situationen för oppositionen i Ryssland svårare. Ryssar rör sig idag över gränserna på ett helt annat sätt än på Sovjetunionens tid. Yuliya är själv ett bra exempel på detta. Hon studerar vid Princeton i USA inte för att regimen i Ryssland önskar det utan för att hon kvalificerat sig och fått finansiering från USA.

Samtidigt måste Europas stater ta ett större ansvar för sin yttre säkerhet. Efter flera år av avveckling av kalla krigets massarméer krävs nu nya resurser för att skapa modern effektiv militär förmåga. Ryssland är inte Sovjetunionen och det geopolitiska läget är radikalt annorlunda vilket ställer andra militära krav än kalla kriget gjorde. När det gäller Sverige och Finland anser jag att en tydligare säkerhetspolitik vore av godo. Ett svenskt och finskt Natomedlemskap nu när omvärldsläget är relativt avspänt skulle bidra till ett tydligare och därigenom säkrare läge i vår region. Ett medlemskap i Nato skulle också bidra till att försvarsmaktsutformningen kunde göras utgående från detta faktum och inte som nu behöva beakta alla eventualiteter.

Det kan nog vara läge att citera en av mina favoriter bland amerikanska presidenter nämligen Theodore Roosevelt. "Speak softly and carry a big stick."

 

1 kommentar:

Staffan Strömbäck sa...

Gillar citatet av Teddy R.