fredag 17 augusti 2012

Tecken på upplösning?

Finlands utrikesminister väljer nu att säga det tämligen självklara att Finland förbereder sig för alla eventualiteter även ett uppbrott ifrån Euron. Samtidigt som det rent faktiskt inte är något uppseendeväckande i uttalandet så är det ändå en signal. Finland visar nu tydligt sitt missnöje med den förhärskande metoden inom eurogruppen, att man faller undan för utpressning från länder som mer eller mindre medvetet bryter mot regelverk och överenskommelser, inte accepteras. Även Österrikes utrikesminister bidrar till att höja temperaturen genom påtala behovet av en mekanism för att utesluta medlemmar från eurozonen om de bryter mot bestämmelserna. Hur dessa två uttalanden ska tolkas råder det nog vitt skilda åsikter om. Normalt sett i denna typ av frågor brukar det bara komma uttalanden likt vi står till 100 % bakom den nuvarande ordningen och den kommer aldrig att ändras! Jämför gärna med det svenska kronförsvaret i början av 90-talet.

DI AfV Ekot DN SvD The Daily Telegraph

Inga kommentarer: