torsdag 2 augusti 2012

Politiserat IMF?

IMF har en viktig roll inom det internationella finansiella systemet. Ofta har man kritiserats för att man haft en alltför teknokratisk inställning till ekonomiska frågor och inte förstått sig på politikens realiteter. Jag tycker att det har varit bra att IMF inte fallit undan för politiska påtryckningar. Men nu kommer allt fler tecken på att IMF blivit ytterligare en politiserad organisation. I ett avskedsbrev skräder ekonomen Peter Doyle inte orden om organisationen han tjänat i 20 år. Jag har haft förmånen att träffa Peter Doyle vid ett antal tillfällen då han varit ansvarig för IMF:s uppföljning av Sverige. Är det ett utslag av denna politisering och favoriserande av kontinental Europa som man ska se IMF:s kritik av Sverige som nu framförs av IMF? Ja problemen för många länder inom EU beror nog inte på att man reformerat sina ekonomier och gjort dem mer konkurrenskraftiga.

SvD SvD Ekot

Inga kommentarer: