fredag 10 augusti 2012

Bidragskulturen är EU:s svaghet

Finns det något samband mellan problemen vi ser i Grekland och kulturen som utvecklats på Tillväxtverket. Jag hävdar att så är fallet. I Grekland har samhället degenererat på grund av att ett system skapats för tjänster och gentjänster. Politikerna köper väljare genom att bjuda över varandra med skattefinansierade förmåner. Inom den statliga förvaltningen tjänstgör hundratusentals personer som egentligen inte behövs men vars anställningar är kringgärdade med mycket skyddande lagstiftning. Tillväxtverket, eller som SvD:s ledarsida förslog att det skull kallas Bidragsverket, fördelar den svenska delen av EU:s regionalstöd. Under täckmanteln av att detta skulle vara tillväxtbefrämjande och företagande delas olika stöd ut. Tyvärr som med all bidragsverksamhet leder systemet till att verksamheter anpassas efter bidragssytemets utformning. Istället för att agera rationellt marknadsmässigt blir den så kallade näringslivsverksamheten bidragsoptimerande. Allra värst tycker jag det är när bidragsproffs utger sig för att vara företagare. EU behöver inte mer av dessa regionalstöd utan mindre. Tyvärr är det allt för många politiker som gillar att få dela ut regionalbidrag.

Björndahl

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Göran

Det glädjer mig att du uppmärksammar denna fråga. Tillväxtverket ordnar exceptionellt lite tillväxt enligt min mening. Det gäller iofs fler myndigheter, verk och statliga bolag som skall ordna med tillväxt och innovation. Det finns dessutom ett otal olika aktörer så som Vinnova, Tillväxtverket, Fouriertransform, Innovationsbron, Stiftelsen för Strategisk forskning osv osv.

Enligt rapport från Riksrevisionen ligger 17 outnyttjade miljarder och skvalpar. Dessutom är formkraven för att söka dessa medel oerhört tunga. Pengarna är ju oftast riktade till regioner och kvinnligt företagande och skapar därför ibland låsningar (jag är inte emot kvinnligt företagande och glesbygd, men modellen fungerar uppenbarligen inte).
Dessutom så går extremt lite pengar till små- och medelstora företag. Enligt uppgift så går, av Vinnovas budget på två miljarder, går endast 40 miljoner till små- och medelstora företag s.k. SME, resten går till stora företag, men framförallt till universitet. Det ser dock ut som om pengarna fördelas till SME, men för att få bidragen måste man oftast ha med sig stora företag- och universitet. Därmed tvingas SME att agera bulvan för dessa starka spelare. Helt oacceptabelt....

Lägger man där till 12 outnyttjade miljarder hos universiteten (Ref Riksrevisionen) så har vi svenskar löjligt mycket pengar på hög. Pengar som är overksamma och inte skapar någon ny framtid för landet direkt...

Anonym sa...

Förlåt ovanstående var riktat till Björndahl. Lite OT, men det fokuserar lite på hur illa bidrag hanteras i Sverige.