söndag 17 april 2011

Kungliga Krigsvetenskapsakademien sammanträder

Jag är sedan 2003 ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Det är ett medlemskap som jag sätter stort värde på särskilt sedan jag sedan 2006 är tjänstledig från Försvarsmakten. Imorgon sammanträder akademien och då ska vi bland annat besluta om att ta in några nya ledamöter. Vi ledamöter kommer också att orienteras om akademiens projekt "Försvar efter 2014". Jag tycker att det är mycket vällovligt av akademien att ta sig an uppgiften att genomföra en till Försvarsdepartementet och Försvarsmakten parallell försvarsplanering. Det ska bli mycket intressant att följa arbetet och förhoppningsvis har jag möjlighet att bidra aktivt i projektet.

Vid morgondagens möte får vi också en genomgång av generallöjtnant Jan Salestrand som ska tala om Försvarsmaktens utmaningar 2014 och den kommande planeringsprocessen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Krigsvetenskapsakademien är ju den mest handlingsförlamade och anonyma av alla de kungliga akademierna. Bevisligen gör det ju varken från eller till om du eller andra honoratiores är medlemmar i denna gubbklubb. Så varför göra reklam för en fullständigt onödig och insignifikant klubb för inbördes beundran?

Och varför göra reklam för en så moraliskt befläckad högre officer som Salestrand som efter dagens Dokument inifrån-program om konsultkorruptionen inom försvaret? Vilken roll har du, Göran, i allt detta?

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Vi får väl se om KKrVA kan överraska dig med sitt arbete med det kommande projektet.

När det gäller Salestrand så skrev jag bara att han skulle tala.