måndag 16 juni 2008

Den elektroniska kommunikationen är redan avlyssnad!

De senaste veckorna har jag fått hundratals e-postmeddelanden om onsdagens omröstning om ”En anpassad försvarsunderrättelsetjänst” den så kallade FRA-lagen. Jag brukar önska att väljarna ska vara mer aktiva och höra av sig och denna gång verkar jag blivit bönhörd likt kung Midas. Meddelandena har längs hela skalan från bönande till hot uppmanat mig att rösta nej vid onsdagens votering. Vissa brevskrivare har till och med uppmanat mig att visa mod och rösta nej. Som debatten gått de senaste dagarna tycker jag nog snarast att det krävs mer mod att stå upp för en jaröst än att rösta nej.

Frågan om försvarsunderrättelsetjänst är en fråga som innehåller en klassisk målkonflikt. På frågan om vi vill att staten ska skydda vårt demokratiska samhälle mot yttre hot torde de allra flesta medborgarna svara ja. Likaså är det troligen en mycket stor majoritet som svarar nej på frågan om de vill att staten ska kunna läsa deras e-postmeddelanden. Vad lagen om försvarsunderrättelsetjänst försöker åstadkomma är att uppfylla det första utan att åstadkomma det andra. Under framtagandet av propositionen har ett antal av den moderata riksdagsgruppens starkaste försvarare av den personliga integriteten varit med och påverkat den slutliga utformningen. Jag tycker att propositionen med sina regler på ett rimligt sätt väger av mellan dessa två viktiga intressen.

Jag tycker att debatten om ”FRA-lagen” i vissa stycken varit naiv och saknat verklighetsförankring. De flesta debattörerna verkar vara av uppfattningen att Sveriges riksdag kan ta beslut som innebär att deras e-post och telefoni inte blir avlyssnad. Verkligheten är med största sannolikhet en annan. Redan idag torde ett antal länder bedriva signalspaning mot internationell elektronisk kommunikation. I vissa fall erbjuds troligen Sverige information som har inhämtats på detta sätt. Om Sverige saknar egen förmåga att bedriva signalspaning blir vi beroende av andra staters underrättelsetjänster och kommer därför att grunda våra ställningstaganden på ett möjligen begränsat och styrt urval av underrättelser.

Som ni säkert förstått av ovanstående så avser jag att rösta ja till utskottets förslag avseende propositionen om ”En anpassad försvarsunderrättelsetjänst”. Jag gör det inte av partilojalitet eller mot min övertygelse. Jag gör det för att jag anser att det är det bättre av de alternativ som förelagts riksdagen.
SvD SvD Sydsvenskan DN DN Aftonbladet Lena Mellin Propositionen
________________
Twingly
Andra bloggar om:

32 kommentarer:

Björn sa...

Men strid i så fall för att ett bättre förslag ska arbetas fram! Att detta förslag är det bästa av de som arbetats fram betyder ju ingenting. Det är som att säga att man föredrar ett armbrott framför ett benbrott.

Det är en ynkedom om frihet och demokrati ska försvaras genom att avskaffas!

Anonym sa...

Så, att andra länder redan övervakar kommunikationen och Sverige måste kunna ha något att förhandla med är bra argument för att behandla hela Sveriges befolkning som potentiella organiserade brottslingar? Att göra något, som FRA troligen redan i en form eller annan bedriver, olagligt lagligt för att "anspassa" sig till verkligheten ter sig inte ologiskt för en som värnar frihet och demokrati?

Varför kan man inte utnyttja de tvångsmedel som staten redan har möjlighet att använda mot misstänkta brottslingar? Det diffusa "yttre hot" som argumenteras för har inte visats vara reellt, och varken Säpo eller försvarsmakten verkar se något vid horisonten. Som debatten förts undrar man ju om riksdagsledamöterna verkligen är medvetna om hur det rent tekniskt fungerar (har man köpt FRA:s argument helt okritiskt?) och att man aldrig kan lita på att myndigheter med för stora befogenheter kommer att sköta sig - är åsiktsregistreringen för 30+ år sedan bortglömd?

Hur ska du som politiker kunna ta ansvar för att FRA sköter sig, när insynen är obefintlig och när ändamålsglidning garanterat kommer att utöka målet med övervakningen? Om staten har den tekniska möjligheten att få tag i informationen, så kommer den garanterat att ta chansen att utnyttja den för att exempelvis leta efter skattesmitare, fildelare eller annat som inte lagen ursprungligen tänkt sig. Vilka starka lobbygrupper kommer inte att vilja bereda sig tillgång till vår privata kommunikation?

Ett dåligt förslag blir inte bra bara för att det finns sämre alternativ.

Anonym sa...

Jag tycker att du i dina åsikter borde vara mer verklighetsförankrad.

På få ställen utomlands går spaningen så långt som i det som nu föreslås här i Sverige. Och de få ställen där det faktiskt går så långt, eller längre, är ställen man knappast blir smickrad av att hamna i sällskap bland.

Bilden utomlands är att folk undrar vad tusan det är vi svenskar håller på med. Vi är kända för frihet, integritet och att respektera mänskliga rättigheter och så kommer ett förslag som inte bara bryter mot nationella lagar och bestämmelser utan även mot vad FN dikterar som grundläggande rättigheter för alla människor.

Hela debatten är så snedvriden. Det talas om lojalitet, att man måste rösta si av anledning X och en massa bullshit. Gör vad som är RÄTT, strunta i resten.

Anonym sa...

Att den elektroniska kommunikationen redan är avlyssnad är väl knappast ett argument för att det då kan vara lika bra att göra avlyssningen laglig.

Det finns många saker som personer ägnar sig åt som det i så fall vore lika bra att göra lagliga:

Fildelning
Fortkörning
Hembränning
Felparkering

Om jag har förstått det hela så är syftet med lagen att ge FRA möjlighet att anpassa sitt sökande så att den blir mer teknikneutral (genom att det inte bara är radioburen trafik som de kan avlyssna utan nu även trådbunden). Borde man då inte samtidigt även ta med markbunden (postbefodrad) kommunikation?

Eller är det för känsligt så man valde att hoppa det den här gången? Det skulle iofs kräva mycket arbete men arbetsbördan borde väl inte vara avgörande för vilken form av kommunikation det ska vara lagligt att scanna om man nu vill vara säker på att skydda riket från t.ex terrorism.

Anonym sa...

Vad är det för hot ni är rädda för som ni vill att vi ska vara rädda för också? Ni vill ju inte redovisa varför ni tycker att det är okej att avskaffa demokratin annat än med spökhistorier om terrorism och luddiga begrepp som 'yttre hot', varför är ni då så förvånande när vi förklarar er inkompetenta?.

Lyssna nu.

Det är bara ni som tror på det här förslaget som också tror att det är tekniskt möjligt att bedriva den verksamhet som föreslås utan breda och allvarliga ingrepp i människors privatliv. Jag vågar utan omsvep påstå att jag vet bättre än du varför det är så för jag arbetar själv med tekniken och jag vet att alla andra som också gör det håller med. Det går inte att göra det ni vill, ni kan inte skilja på svenska förhållanden och inte med mindre än att ni kränker människors integrtitet. Ni kan låta er invaggas i sagor om rättssäkerhet och hundratusentals sökord som kommer att skydda den enskilde men faktum är att det på teknisk väg helt enkelt inte går. Lagtexten är bara ord, tekniken bakom finns inte, om FRA säger att den gör det ljuger de för er. Det går inte.

Det spelar dessutom absolut ingen som helst roll om uppgifter ska förstöras så fort de bedömts vara ointressanta, någon annan har läst min korrespondens utan mitt medgivande och det är ett brott mot mina mänskliga rättigheter och mot vår regeringsform. Varför struntar ni i det? Varför lyssnar ni inte på vad experterna säger annat än när ni tycker att de bekräftar er åsikt? Varför lyssnar ni inte på folket som inte vill ha det här systemet? Och varför är det ett argument att "alla andra gör ju det". Hade du tänkt att legalisera prostituion och liberalisera Sveriges syn på narkotika, alkohol och spel också?

Jag förstår inte varför ni tror att ert mandat går ut på att styvbroderligt behandla befolkningen i frågor ni inte tycker att de förstår. Om vi inte förstår det och inte vill göra som ni ska ni respektera vår vilja, annars är det inte frågan om representativ demokrati!

Anonym sa...

Är det någon som är naiv, så är det du Göran. Att det redan finns avlyssning i diktaturer som Kina gör det inte att också vi måste skaffa detsamma. Det är oerhört dåligt argument. Dessutom är det inte endast terrorism som man är ute efter utan också flyktingströmmar och räntespekulationer. När blev det ett hot mot Sverige?

För övrigt kommer all e-post som kommer till och från dig att fångas upp av FRA. Tycker du det är ok att någon på FRA kan kolla på din privata mail?

Med politiker som dig behöver Sverige inga fiender...

Anonym sa...

Instämmmer med signaturen "johan".

Låt inte denna lag bli verklighet.

Anonym sa...

Så ditt argument är kort och gott "De har ju redan vaselinet framme så det är lika bra att böja sig framåt".
Brott mot integritet, till exempel våldtäkt, blir inte mindre fel för att lagen ändras till att godkänna det.

Antingen får ni smälla FRA på fingrarna, eller så får ni ge hela Svenska befolkningen möjligheten att avlyssna exakt vad DE håller på med.
Det låter väl rättvist?
Att alla kan avlyssna alla!
Då borde ju allt bli ännu säkrare.

Anonym sa...

Här kommer lite fler förslag du kan motionera för med hänvisning till att andra länder tycker det är ok.
Spöstraff
Barnmisshandel (åtminstonne utövad av föräldrar eller lärare)
Stening
Könsstympning
Vattentortyr
Tja, det var bara några men med lite kreativitet kan du nog komma på många fler själv.
Är det inte dessutom dags att börja verka för individens fri- och rättigheter snarare än kollektivets (läs nationalstaten) eller är kollektivet framför individen också en del av "Nya Socialdemokraterna", förlåt"Moderaterna"?

Anonym sa...

Din ledamot i riksdagen?

Det här bloggnamnet är en förolämpning.

a3w sa...

Härlig retorik, Göran Pettersson: För att det är sannolikt att andra stater har, oklart vilka demokratiska förebilder som ansyftas, odemokratiska dogmer i syfte att värna dessa staters demokrati, skall Sverige inrätta liknande manifest för att bli oberoende av dessa andras staters försörjning till Sverige av demokratiskt insamlad underrättelse, genom att göra en sannolikt i Sverige redan pågående odemokratisk verksamhet laglig genom att lagstadga en konstitutionsvidrig verksamhet. I samband med stadfästandet upprättas även Sveriges erkänt framstående status i signalspaning bland dessa demokratiska länders statsunderstödda intelligensbyråer. Dessutom, för böveln, är denna manöver genomförbar – eftersom tekniken möjliggör eskapader i ansyftad riktning.
Vill i samband med teknikdiskussionen även påpeka att det är tekniskt möjligt att ånga upp brev, skanna dessa, bearbeta innehållet med grafologi, slagruta och bitmapstolkning, utan att varken avsändare eller mottagaren märker något. Tyvärr innebär detta ett intelligent urval och en större budget, vilket inte tycks finnas inom ramen för politiken, per se. Ett lagförslag med denna innebörd skulle troligtvis vara allt för magstark, traditionellt sett.
Till yttermera visso, anförs ”klassisk målkonflikt”, i en tonart som anstår ”vetenskapligt bevis”, på att valet står mellan pest eller kolera. Det framgår däremot inte vilken miljökonsekvensanalys som föregått propositionen – dvs. vilka tänkta scenario som uppstår vid ett ”ja” till propositionen. Har någon ställt sig frågan: ”Mot bakgrund av det vi vet om medborgare, kriminella och aktivister, vilken innebörd får lagen?” Hur gjorde hjemmefronten under andra världskriget, hur gjorde maffian under förbudstiden, hur förhåller sig organiserad motorburen ungdom till RICO? Det faktum att 600 muslimer som sitter på en rom och cigarrproducerande holme inte har lett till något annat resultat än att Old Glory’s författningsdomstol kungjort att även illegala kombattanter har rättighet till demokratiskt instiftade domstolar bör väcka frågan: ”Vad är innebörden av dessa fenomen?”
Tyvärr har Sverige ingen författningsdomstol, instiftande av sådan har maktens inkarnationer på ett magnifikt sätt undvikit. Kvarstår möjligheten att konstitutionsvidriga förslag obehindrat kan drivas igenom analogt med maktens iver att återskapa sig själv - sannolikt utan att dess position hotas externt av medborgarna. VSB.

Anonym sa...

Vi medborgare är mer rädda för de inre hot som detta förslag skapar än de ytterst diffusa yttre hot som ingen verkar kunna redogöra närmare för. Men det är klart... Vill man leka med "De stora killarna" (USA, m.fl.) så måste man ju ha lite godbitar att dela med sig av. Då kanske inte medborgarnas intresse sätts i främsta rummet?

"Kampen mot terrorismen" har skördat fler offer än Bin Laden hade kunnat drömma om ens i sina vildaste fantasier. Han och hans kompisar lutar sig troligtvis tillbaka och skrattar sig till sömns varje kväll när de ser att vi gör jobbet för dem.

Anonym sa...

Lysande argumentation:
Eftersom andra troligen redan gör fel så är det rätt av oss att också göra fel..

Grattis!

Gun Svensson sa...

Jag kan förstå att Du med ditt förflutna inom försvaret i första hand ser till detta intresse, men som riksdagsman är vi många som önskar att du hade förmåga att väga in andra viktiga värden i en demokrati. Jag har tidigare inte fått något svar trots att jag skrivit mejl till dig både som riksdagsman, men också som lokal politiker. Jag vill att du tar del av både vad Mårten Schultz och Erik Svensson skriver om integritetsskydd - bara känslan av att man kan råka använda något av de utvalda sökorden i ett mejl och då kan bli uppfiskad av sökorden och hamna under ögonen på en kontrollant på FRA, inger mig stor olust och jag börjar känna otryggheten krypa in i mitt sinne. Träffade Lennart Jansson, känd norrtäljeprofil, på stan. Han och hans fru har vänner i Kina så han vet vad det vill säga av vaksamhet för att han och hans hustru inte ska utsätta sina vänner för obehag. Han kunde inte begripa vad som flugit i er. Oscar Swartz, välkänd och kunnig i dessa teknikfrågor, har i en rapport som finns på Timbros hemsida visat på alternativ. Nu blir det internetleverantörer som måste prova om det som ni är i färd med att göra är förenligt med EU-rätt. För allt i världen Göran - det måste finnas en vettig avvägning mellan olika intressen. På olika bloggar där jag kommenterat, ser jag nu att islamofober och andra främlingsrädda krafter som vädrar morgonluft och stödjer ett Ja.

Gun Svensson sa...

Glömde: Håller med Jonas. Dessutom vem kunde tro att det som sossarna släpade in före valet, sedan skulle omhuldas av alliansen. Två fel blir inte ett rätt.

Göran Pettersson sa...

Till "Farmor Gun":
Beklagar att du inte fått svar på ditt epostmeddelande ännu. Jag håller på med att svara på dem men de kommer fn in i en högre takt än jag hinner svara och därför valde jag att skriva på bloggen istället. Jag tycker att liknelserna mellan Sverige och Kina saknar proportioner. I Kinas fall handlar det om en totalitär regim som avlyssnar oliktänkande i Sveriges fall handlar det om en demokratisk stat som vill skydda just demokratin mot yttre hot. Sverige har under lång tid bedrivit signalspaning mot radiokommunikation utan att det lett till att samhället utvecklats i den riktningen som protestanterna mot "FRA-lagen" förutser.

Anonym sa...

Jämförelsen med Kina haltar inte alls. Hur ska Sverige med gott föredömme kunna visa mer odemokratiska stater såsom Burma, Kina och USA betydelsen av demokrati, yttandefrihet, frihet för åsiktsbildning och det fria ordet, när vi själva röstat fram en mer komplex avlyssningsapparat än vad dessa länder själva innehar?

Vi leder redan censurtoplistan över antalet censurerade adresser på Internet, och snart även toplisan över kraftfullast avlyssningsmaskineri.

Peter sa...

Även om syftt var så bra som du påstår, hur kan du rösta igenom en lag med så omvittnat dålig kvalitet som den föreslagna?
Uppenbarligen är det ur lagen näst intill omöjligt att sluta sig till hur den ska användas, i alla fall om man får förlita sig på regeringens egna IT-experter.

Nej, rösta nej till lagen.
Annars lär väljarnas dom drabba dig...

Mary X Jensen sa...

"...Jag gör det för att jag anser att det är det bättre av de alternativ som förelagts riksdagen..."

Göran det är just det här som gör mig så bekymrad. Jag hör flera riksdagsmän säga liknande saker, det är i alla fall bättre än förut osv.

Min syn på saken är dels att jag är emot FRA-lagen men också att om en sådan lag ska stadgas så måste den verkligen vara bra. Riktigt bra. Inte bara nästan bra som många nu uttalar ett stöd för och säger ja till. Det är ett alltför omfattande ingrepp i vår personliga integritet för att bara klubbas igenom på det här sättet. Det bekymrar mig mycket.

Förövrigt vill jag gratulera till podradiopriset. En andra plats är inte dåligt... Bra gjort av er.

Anonym sa...

Att införa FRA-lagen är att urholka demokratin. Avlyssnar man alla medborgare försvagar man demokratin. Detta är helt självklart.

Man skyddar inte demokratin genom att urholka den. Man skyddar demokratin genom att stärka dess grunder.

Endast två saker kan avskaffa demokratin i Sverige; invasion av främmande makt och våra politiker. Inget terrordåd, ingen organiserad brottslighet eller andra diffusa hot kan urholka demokratin om inte ni politiker väljer att göra det. Det är heller inte invasioner som signalspaningen ska skydda oss mot.

Röstar du för FRA-lagen kommer den att införas. Införs den kommer den att användas. Används den kommer den att missbrukas. Missbrukas den tar vår demokrati ett stort steg bakåt.

Tänk dig väldigt noga för en gång till.

Gun Svensson sa...

Jag har tidigare förordat försiktighetsprincipen - nu sätter man en supersuperdatorer i händerna på FRA utan att intigritetskyddet för medborgarna finns i motsvarande grad. Oscar Swartz jämförelse med tiden innan Hitler valdes vid demokratiska val, är inte fel. Varför är det så svårt att ta in att sådana verktyg inte bara kan brukas - de missbrukas ju redan!!!

Anonym sa...

Det är ALDRIG okej att massövervaka folk på detta sätt!

Det är ett steg närmare DDR hur man än vänder o vrider på det.

För mig är det helt ofattbart hur man kan ta ett steg i denna ritkning. Det är ett förslag som hör hemma i kommnuistländer o inget annat.

Det spelar ingen roll vad arguemnten för att övervaka är. Det finns INGET som rättfärdigar en sådan grej.

Det finns inte en enda terrorist som kommer åka fast genom detta heller.
Är de så korkade att de inte klarar o undgå detta mha kryptering eller andra kanaler för kommunikation så är de än mindre kapabla att begå några terroristbrott.

Vidare handlar det om vilken riktning samhället tar.. en trend åt ett visst håll tenderar o fortsätta på längre sikt.. det är det som är mest skrämmande. Att man inte lärt sig nåt av tidigare händelser i historien...
Det kan gå mkt fort. Speciellt med personer som inte inser vad de håller på med.

Det finns ingen som vet vilka personer som kan komma åt denna information eller försöka dra nytta av den i framtiden! Ingen kan spå om framtiden! Det spelar ingen roll om vi NU säger att ingen ska få missbruka informationen..

Det spelar ingen roll! För ingen vet vilka som kommer försöka ta sig till makten i framtiden.. o med ett sådant system infört så ÖKAR riskerna MARKANT för missbruk.. OAVSETT vad man bestämmer just IDAG.

Tiden är föränderlig. O alla steg i fel riktning kan få oerhörda konsekvenser på längre sikt.

Man hör dessutom idiotargument om att "de som har rent mjööl i påsen" o dylikt, har inget att frukta.
Även detta visar en ofattbar brist på insikt!

Det finns INGEN som idag vet vem som i framtiden kommer avgöra vad som är rent mjöl i påsen! Det är inte den lilla människan som avgör vad som är rent mjöl i påsen. Inte med det styrandesätt vi har just idag iaf. Folk har som bekant olika åsikter om saker o ting, så även om vad som är rent mjöl.. så vad den som för tillfället styr anser vara rent mjöl varierar, och har ALLTID varierat med tiden.

O jag är rätt säker på att även Judarna ansåg att de hade rent mjöl i påsen när Hitler kom till makten..
Men vad spelade det för roll när det var Hitler som avgjorde vad som var rent mjöl i påsen?

Stoppa den här idiotin innan det gått för långt den här gången också, det ju rent brottsligt!

Det spelar ingen roll vilka argument som skulle finnas för att massövervaka folk. INGET kan rättfärdiga en sådan lag eftersom det går emot de viktigaste principerna vi har för hela vårt nuvarande samhälle!

Anonym sa...

Det spelar mindre roll med resonemang här, eftersom karln ändå måste rösta som partiet säger.

Vad man däremot skall göra är att fortsätta opinionen efter detta, och aldrig glömma vilka som knappa Ja till att forma om FRA från "en liten nätsurfare" till rena rama stasi-registratorn.

Inte för det heller kommer spela så stor roll framgent, då dessa så kallade folkvalda snart lägger oss under EU- konstitutionen. Men ändå...

jacobsteel sa...

"De flesta debattörerna verkar vara av uppfattningen att Sveriges riksdag kan ta beslut som innebär att deras e-post och telefoni inte blir avlyssnad."

Mjae, folket säger att den inte vill att landet _aktivt_ avlyssnar det egna folket?

Jag hoppas att du förstår den viktiga skillnaden.

Det vore ju en fördel om du - som folkvald - förstod folket.

Politruck sa...

Har du som är gammal militär funderat över vilken sårbarhet det innebär att samla så mycket information på ett och samma ställe?

Hur värdefullt är det för en fiende att infiltrera en myndighet som har tillgång till i stort sett hela svenska folkets alla meddelanden och kommunikationsmönster?

Diskuteras ens detta i propositionens förarbeten?

med vänliga hälsningar /Jan Garefelt

Anonym sa...

Detta handlar inte endast om integritetsinskränkningar mot enskilda utan även om en risk för att maktbalansen mellan stat och medborgare fundamentalt rubbas. Sett ur det perspektivet är det värre om den svenska staten får möjlighet att övervaka sina medborgare än om andra stater begår integritetskränkningar (även om också det förstås är illa).

Dessutom så finns all anledning att anta att bred övervakning INTE är ett effektivt sätt att upptäcka nya hot, vilket om inte annat historien visar. Att presentera en lista på hot är inte detsamma som att hävda att åtgärden är effektiv eller ens proportionell.

Anonym sa...

Något jag reagerar för är att du säger i praktiken att Sverige behöver underättelsematerial att byta med s.k främmande makt. Realistiskt sätt lär detta material i stort handla om enskilda människors agerande på svenskt territorium.

Poängen är ju inte om enskilda e-post läses utan att militär trafikanalys används mot i det här fallet i stort civila. Det blir med andra ord oerhört lätt att kartlägga en människas hela liv. Vem du kommunicerar med säger mycket om en person.

Alla som t ex skriver på denna blogg kommer med automatik gå genom FRAs filter. Den ligger ju också i utlandet.

Sen verkar det vara så att riksdagen ska i praktiken rösta för att legalisera ett grundlagsbrott av döma av vad FRA-chefen sagt de senaste dagarna.

Det är 'stasi'lag oavsett vem som föreslår den eller var den tillämpas. Att andra stater gör det är knappast en ursäkt.

Göran Pettersson sa...

Ckrantz skrev: "Något jag reagerar för är att du säger i praktiken att Sverige behöver underättelsematerial att byta med s.k främmande makt."

Nej det säger jag inte!

Anonym sa...

Det är absurt att politikerna ska fatta beslut som kan inskränska svenska folkets privat liv på argument som saknar konkreta
beskrivningar och förklaringar för svenska folket vilka hot skulle riskera riket säkerhet. Dessutom 11 sept terroristerna använde sig av enkla medel som t.ex. knivar. Det verkar vara skrämselpropaganda att gå ut och påstå att det finns "diffusa" hot.

Låt svenska folket rösta om lagen. Underskatta inte svenska folkets röst.

Jag tycker att det är fel att man måste gå emot sin övertygelse och endast rösta för att anpassa sig efter pariets ideologi. Var har yttrandefriheten tagit vägen?

Kurt sa...

"Redan idag torde ett antal länder bedriva signalspaning mot internationell elektronisk kommunikation. I vissa fall erbjuds troligen Sverige information som har inhämtats på detta sätt. Om Sverige saknar egen förmåga att bedriva signalspaning blir vi beroende av andra staters underrättelsetjänster och kommer därför att grunda våra ställningstaganden på ett möjligen begränsat och styrt urval av underrättelser."

Med samma logik borde alltså Sverige skaffa kärnvapen, eftersom andra länder i vår närhet har tillgång till det? Utan egna kärnvapen blir vi ju beroende av andra staters kärnvapenskydd?

Anonym sa...

Hej Göran,

Jag tycker att ditt argument är ett av få som håller i den här debatten.

Principer (t.ex. frihet) är ointressanta om de inte förhåller sig till verkligheten.

Hoppas nu bara att kontrollorganen får starka befogenheter!

Crille sa...

Missa för allt i världen inte denna svenska journalists träffsäkra samtidsanalys. Krönikorna finns här:

www.korta.nu/jc

Hade hennes penna varit ett svärd hade huvuden rullat i svensk politik! Hon är, mig veterligen, den första svenska journalisten som törs lämna den politiskt korrekta mittfåran.