måndag 17 januari 2011

Beröringsskräcken försvårar genomförandet

Jag arbetade i olika befattningar med försvarets perspektivplanering under perioden 1996-2006. Ganska tidigt stod det klart för mig att två frågor blockerade arbetet. Oviljan från såväl Försvarsdepartementet som försvarsmaktsledningen att utmana alliansfriheten och personalförsörjningssystemet ledde till många ologiska vägval. Konsekvenserna av denna senfärdighet när det gäller reformeringen av personalförsörjningen ser vi nu. Den helt nödvändiga reformeringen har nu sjösatts utan tillräckligt väl utbyggda rekryteringssystem och utan det lagstöd som enligt min uppfattning borde finnas. Detta innebär en allvarlig tempoförlust som leder till ett antal år med begränsad förmåga.

När det gäller alliansfriheten har ännu ingen formell omprövning skett. Trots att försvarsutformningen under de senste 15 åren diskonterat ett alliansmedlemskap har ingen formell omprövning av "allianslösheten" skett. Försvarsanalytikern Mike Winnerstig redovisar idag på DN Debatt det ologiska och skadliga med den nuvarande svenska säkerhetspolitiken. Jag delar hans åsikt i frågan.

Problemet med den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten är att den lever sitt eget liv frikopplad från de stora frågorna. Istället för att handla om de stora frågorna så handlar den oftare om placeringen av någon musikkår eller utformningen av heraldiska vapen.
DN SvD SvD Expressen Försvar och säkerhet

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

dedieI första hand berör det väl kommunikationen mellan Försvarsministern och ÖB. I dagens SVD ser man att det har olika uppfattning om det faktiska läget. Tolgfors hävadar att allt är som planerat(hur mäter man det?)
Försvaret är synnerligen illa behandlat anser jag som Moderat sedan Unghögertiden 1950.
Tänkbart är väl att med bibehållen värnplikt så hade förmodligen effekten blivit mindre kostnader, social integration under utbildningsperioden,de som inte kunnat få arbete efter skolan hade ett år på sig att finna jobb.
NATO anslutning i stället för att låtsas som vi inte skulle alliera oss med dem vid krissituationer är hyckleri.