måndag 3 januari 2011

Komplext läge för riksbanken

Idag publicerade Riksbanken protokollet från det senaste penningpolitiska mötet. Protokollet ger en bra beskrivning av de svåra avvägningar som Riksbankens direktion står inför. Penningpolitiken har under drygt två år påverkats starkt av den finansiella krisen i världen. Nu har ekonomin tagit god fart i Sverige och i många av tillväxtekonomierna, samtidigt brottas många euroländer och USA med stora obalanser i sina offentliga finanser. I Sverige fortsätter den privata kreditexpansionen på en nivå som inte är långsiktigt hållbar. Riksbankens verktyg för att nå inflationsmålet är framförallt styrräntan, gissningsvis tycker de att den verktygarsenalen är för begränsad för den aktuella situationen.

När det gäller kreditexpansionen så kommer riksdagens finansutskottet att hålla två utfrågningar i det ämnet efter juluppehållet. Den första utfrågningen hålls 20 januari. Jag ser fram emot utfrågningarna och jag hoppas att det kommer att dras slutsatser om vilka åtgärder som kan behöva genomföras av regering och riksdag. För egen del tycker jag att det vore bra om även en så helig ko som skatteavdraget för utgiftsräntor granskades. Vilka konsekvenser skulle en succesivit reducerad avdragsrätt få och hur skulle låntagarna påverkas av att skatten på förvärsinkomster samtidigt sänktes. De är troligen så att det är personer i arbetsför ålder som har de högsta bostadslånen, det är också den gruppen som skulle få störst sänkning av skatten om man utökade jobbskatteavdraget.
DI Expressen TV4 SvT DN

2 kommentarer:

Jan Lindgren sa...

Hej!
Det känns så skrämmande världsfrånvänt när du diskuterar avdragsrätt för privatlån resp procent hit eller dit betr "räntevapnet" i samband med härdsmältan i de globala finans- och kreditsystemen.

I synnerhet som krisen är relaterad till högst medvetna, politiskt och ideologiskt väl förankrade beslut om avregleringar på området. Beslut som överlämnade ansvaret för hanteringen av det samhälleliga produktionsöverskottet till den vinstdrivna Marknaden, därför att den ansågs överlägsen när det gäller resursallokering till såväl värdeskapande produktion som den välfärd ett överskott ger utrymme för.

Resultatet är alltså finansindustriellt kaos och därav följande statsfinansiella katastroflägen pga "räddningsaktioner".

Är det verkligen så ni diskuterar i finansutskottet?

Leif Ekstedt sa...

Man får vara varsam med alltför stora förändringar. Nordea som ägs av stat med knappa 20% tycks ligga i tuben för försäljning.
Allt som ägs av staten måste inte säljas ut. Tystnaden från Finansen är oroväckande. Men det är bra att Du vädrar frågan om avdragsrätt för privatlån. Men se till att man tar upp frågan påbordet och analyserar vårt bankväsen i samma vända.