tisdag 11 januari 2011

"Flygets själ och vägen framåt"

I eftermiddag tänkte jag gå och lyssna på två föredrag som ser ut att kunna bli mycket intressanta. Det är Kungliga Krigsvetenskaps Akademien (KKrVA) som sammanträder. Det första föredraget hålls av flygvapeninspektören generalmajor Anders Silwer. Titeln är Flygets själ och vägen framåt. Därefter följer ett föredrag av generalmajor Karlis Neretnieks med titeln "Vad vi kan och inte kan - ett solidaritetsperspektiv".

Det har gått fyra och ett halvt år sedan jag beviljades tjänstledighet från Försvarsmakten för att tjäna som riksdagsledamot. I riksdagen är jag ledamot av finansutskottet och det har varit en minst sagt stiumlerande uppgift. Jag hoppas dock att jag framöver även ska hinna med att engagera mig mer inom försvarsområdet. Jag är sedan 2003 ledamot av KKrVA och jag hoppas att jag under denna mandatperiod kan ta en aktiv del i akademiens arbete.

Inom min egen avdelning, avd III luftkrigsvetenskap, bedriver vi en luftförsvarsstudie. Jag tycker att det är positivt och berikande att några av de mer aktiva försvarsbloggarna uppmärksammat studien och bidragit med inlägg.

Wiesman's Wisdoms/Chefsingenjören
E24 om Gripen

Inga kommentarer: