söndag 16 januari 2011

Viktigare vilka som sitter på direktionsstolarna

Under året kommer Riksbanksfullmäktige att behöva bestämma sig i två rätt olika frågor. Dels ska fullmäktige bestämma över designen av Sveriges nya sedlar och mynt dels ska man ta ställning till förordnandet av tre direktionsmedlemmar inklusive riksbankschefen. Under förra året ägnades stor kraft till att försöka komma fram till om 20 kronors valören skulle vara en sedel eller ett mynt. Personligen tycker jag nog att frågan om papper eller metall avgörs bäst av specialister än utav politiker. När det gäller tillsättningen av direktionsmedlemmar så är det en stor och viktig fråga. Det är viktigt att den oberoende riksbanken har en väl balanserad direktion. Avvägningen mellan teoretiker och praktiker måste särskilt beaktas. Samtidigt som det publika intresset troligen är större för vilka personer som kommer att finnas på sedlarna är det för Sverige viktigare vilka personer som kommer att sitta på direktionsstolarna.
PJ Anders Linder SvD om Estlands mynt

Inga kommentarer: