söndag 9 januari 2011

Det viktigaste motivet för euron inte ekonomiskt

Euron är enligt min uppfattning den mest komplicerade delen av EU. Samtidigt är det troligen den viktigaste beståndsdelen i det Europeiska bygget. Konstruktionen med en gemensam penningpolitik men med bibehållen nationellt beslutad finanspolitik har många svagheter. Redan vid vår egen folkomröstning 2003 var jag skeptisk till systemets hållbarhet. Trots detta röstade jag ja i omröstningen. Jag gjorde det främst av andra skäl än de ekonomiska. Euron integrerar Europas stater. Med tanke på vår kontinents tragiska historia finns det goda skäl att bygga system som snarare förenar än splittrar Europa. Men euron har också en stor betydelse för i vilken riktning Europas ekonomi ska utvecklas. Ett viktigt vägskäl utgörs av valet av ny chef för Europeiska centralbanken (ECB). ECB bildades med tyska Bundesbank som förebild. Jag hoppas att den kommande chefsutnämningen inte ändrar på detta. Europa är i behov av en stark oberoende centralbank som inte styrs av kortsiktiga politiska hänsynstagande.
DN Debatt (Mats Persson)
SvD Andreas Cervenka
SvD Rolf Gustavsson
Ekonomisten

Inga kommentarer: