fredag 7 januari 2011

Bränn inte utsläppsrätterna på grillen!

En debatt har blossat upp om vad Sverige borde göra med sitt överskott av utsläppsrätter. Frågan är mycket mer komplex än vad jag tycker framgår av debatten. Om Sverige väljer att annullera våra utsläppsrätter så innebär det att andra länders utsläppsrätter ökar i värde. Det är framförallt Ryssland som innehar många utsläppsrätter. Det blir en förmögenhetsöverföring från Sverige till Ryssland. Om Sverige istället säljer utsläppsrätterna kan likviden användas för miljöinvesteringar i Sverige som bidrar till samma klimateffekt som om utsläppsrätterna annullerades. Som sagt frågan är mer komplex än vad som framkommit i debatten. När man fattar beslut är det bra att ha ett stabilt beslutsunderlag annars riskerar besluten att bli känslomässiga. Det är allt för tidigt att slänga de svenska utsläppsrätterna på grillen, den typen av publiksökeri tycker jag att vi reserverar för Gudrun Schyman.

Expressen
Riksrevisionens rapport

Inga kommentarer: