lördag 22 januari 2011

Därför är det viktigt att SBAB blir kvar på säljlistan

Oppositionen i riksdagen har samlat sig i ett försök att reversera beslutet att sälja vissa statliga bolag. I de flesta fallen tror jag inte att det skulle vara till så stor skada om de lyckades. Förvisso är det olyckligt om staten har rollen att sätta upp spelreglerna samtidigt som man själv är ägare och aktör på samma marknad. Detta problem är störst i fallen Telia Sonera, Nordea och SBAB. I fallet Vattenfall är situationen lite annorlunda då marknaden här har stort inslag av andra offentliga ägare. En annan följd av ett avbrytande av försäljningsprocessen är troligen att staten blir tvungen att betala arvode till de rådgivare som anlitats för att sköta försäljningen. Detta trots att ingen försäljning genomförs.

Mest olyckligt tycker jag att det är att de rödgröna tillsammans med Sverigedemokraterna vill ta bort SBAB från säljlistan. Konstruktioner som SBAB och de delvis liknande Freddie May och Freddie Mack i USA har bidragit till de problem som utlöste finanskrisen. Genom att staten underförstått har stått som garant för företagen så har marknadens funktioner för riskvärdering satts ur spel. Därigenom har priset på risk blivit för lågt vilket i sin tur bidragit till kreditexpansionen. I SBAB:s fall har många politiker hyllat detta och sagt att SBAB bidragit till att pressa priserna på bolånemarknaden. När SBAB sattes upp på säljlistan ökades riskpremien på deras upplåning och bidrog därigenom till en normalisering. Det vore mycket beklagligt om vi i Sverige nu återinför ett system som varit med och bidragit till den finansiella krisen.

Det är glädjande att Nordea inte verkar att beröras av oppositionens backpolitik. Det vore mycket olyckligt om den försäljningsprocessen hejdades.

DN VA SvD

Inga kommentarer: