fredag 7 januari 2011

Kombinera ändrad avdragsrätt med utökat jobbskatteavdrag

Debatten om en eventuell reducering av avdragsrätten för räntor har varit intensiv de senaste dagarna. Det som sällan lyfts fram är den faktiska effekten av en reducering. Om avdragsrätten minskas från idag 30 % till 25 % så motsvarar det för låntagaren en höjning av räntan med runt 0,25 procentenheter (vid en ränta runt 3,5 %). Reduceringen av avdragsrätten från 30 till 25 % skulle leda till runt 3,5 miljarder högre skatteintäkter. Om dessa 3,5 miljarder användes till att förstärka jobbskatteavdraget så skulle det ge cirka 1000 kronor per år till alla förvärvsarbetande. Ett tvåinkomst hushåll skulle få behålla 2000 kronor mer av sin arbetsinkomst. Det innebär att break-even för ett sådant hushåll skulle gå vid lån på strax under miljonen. Minskad avdragsrätt skulle dessutom verka återhållande på kreditexpansion och därigenom bidra till att minska behovet av räntehöjningar.

Jag tycker att det är bra att frågan kommit på bordet och jag ser fram emot finansutskottets hearing den 20 januari.

Tidigare blogginlägg i frågan
Radio om ränteavdragen
Visst stöd från utskottskollega
Massmedia i frågan
Aftonbladet Aftonbladet Expressen SvD Dagen
Andra bloggare
Den hälsosamme ekonomisten

2 kommentarer:

Lincoln sa...

Jag tycker faktiskt det är otroligt att politiker som sitter i riksdagen har en så otroligt dålig kunskap om hur krediter skapas och skuldbinder hela samhället.

Det som behövs är att bankernas rätt till att hitta på krediter från ingenting som de skuldbinder företag med ska tas bort. Pengar ska skapas neutral av staten under maximal demokratisk insyn utan att egenintressen gynnas.

Riktiga företag konkurrerar om befintliga pengar och kan inte skapa pseudopengar i form av krediter genom att maximera skuldsättningen i samhället. I en marknadsekonomi ska parasitmellanhänderna minimeras och inte maximeras såsom sker i detta parasitsystem där bankparasiterna suger ut allt från företag och människor. Vi kan ta den s.k ”husmarknaden” som exempel:

Vid en husförsäljning har inte köparna pengarna utan ”lånar” av banken som inte heller har pengarna men kan hitta på från luften såsom kredit

Så här har vi tre deltagare på denna ”marknad”

1) en säljare (tillgångssidan)

2) potentiella köpare (efterfrågesidan)

och

3)mellanhanden banken som vill sälja så mycket som möjligt av sin ”produkt” – dvs skulder skapade från ingenting

Det är ingen marknad, det är skuldslavsrace där ”husägaren” får hyra huset av mellanhanden, parasiten=banken som trissar upp priset med påhittade krediter!

Bostadsinflationen på ”bomarknaden” marknadsför bankparasiterna sedan såsom ”värdeökningar” (samma skit med IT-bubblor, aktier, guld, etc). På så sätt får de människor att tro att alla kan bli rika bara de skuldsätter sig maximalt och går in i pyramidspelet och spekulerar. Sist ut blir svarte Petter. Penningparasiterna är inte en del av marknaden – de är skurkar som bedriver legaliserade pyramidspel som med jämna mellanrum rasar.

Har skrivit mer på min blogg som riksdagsmän som du säkerligen inte har en aning om.

Leif Ekstedt sa...

Varför skulle man använda pengarna till jobbskatteavdragens finansiering. Eftersom de som har jobbat färdigt inte därför tänker avstå från ett nytt boende eller som i mitt eget fall möjligheten att friköpa en bostadsrätts fastighet skulle alltså vara med och betala högre räntor för att de som arbetar skall få ytterligare jobbskatteavdrag? Jobbskatteavdrag är bra men de skall vara självfinansierande - ju fler som har arbete dessto mer skatt flyter ändå in till staten.