onsdag 5 januari 2011

Visst stöd från utskottskollega

Min kollega i finansutskottet Carl B Hamilton lyfter idag frågan om minskad avdragsrätt för räntor. Jag har tidigare luftat liknande tankar här på bloggen. Jag delar mycket av Carl B Hamiltons analys av problemet, ränteavdraget medför problem för penningpolitiken. Hushållens kreditexpansion innebär att Riksbanken kan komma att föra en mer åtstramande penningpolitik än vad som motiveras av läget i ekonomin som helhet och läget på arbetsmarknaden.

Carl B Hamilton lyfter också fram behovet av att gynna sparande. Jag tycker det är vällovligt även om Carl B gör det lite lätt för sig när han redovisar en reform som är rejält obalanserad när det gäller finansieringen.

Jag anser istället att en minskad avdragsrätt ska kombineras med ett ökat jobbskatteavdrag. Skälet till detta är flerfalt. Ett utökat jobbskatteavdrag ökar incitamenten för egen försörjning ytterligare. Det är också personer i arbetsför ålder som är de som idag har högst lån och därigenom kompenseras av jobbskatteavdraget. En sänkning avdragsrätten från 30 % till 25 % innebär att ett lån på 1 miljon till räntan 4 % blir 2000 kronor dyrare per år efter skatt. Effekten på statsbudgeten skulle enligt uppgift från Riksdagens utredningstjänst bli runt 3,5 miljarder. Ett utökat jobbskatteavdrag med cirka 3,5 miljarder skulle, lite beroende på utformningen, kunna ge en skattesänkning på i storleksordningen 1000 kronor per år.

Det är viktigt att komma ihåg att om inga finanspolitiska åtgärder vidtas mot hushållens kreditexpansion och de därav följande höjda inflationsförväntningarna så kan Riksbanken komma att behöva svara med penningpolitiken och höja räntan i snabbare takt. En höjning av räntan med en procentenhet innebär att ett lån på en miljon kronor blir 7000 kronor dyrare per år vid 30 % avdragsrätt.

Jag tycker att det är bra att dessa frågor kommer upp till diskussion. 20 januari håller finansutskottet en utfrågning rörande kreditexpansionen inom bostadssektorn. Jag hoppas att vi då får en fördjupad diskussion om ämnet.

För en månad sedan spelade jag in ett litet videoinslag rörande avdragsrätten, här kommer en återutsäning.SvD Sydsvenskan SvT E24 VA

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Håller i pricip med Dig. "Men tanken återgår till flydda tider"
Som sjuttiofemårig Moderat och pensionär som står i begrepp att
köpa sin bostadsrätt (villa) så finner jag förslaget med jobbskatteavdrag för de som arbetar bra. Men använd det inte
för andra ändamål typ ränteavdrag
för enbart de som jobbar -eller skall man inte uppfatta det så det kommer att fungera jmf. med en som inte jobbar. Det kanske räcker med risken att inte få låna pengar
mot full säkerhet på grund av ålder. Sjutton också jag börjar bli åldring.