söndag 23 januari 2011

Överför inte skattebetalarnas miljarder till Ryssland och Ukraina

dagens Brännpunkt argumenterar vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Jens Holm för att Sverige ska annullera sitt överskott av utsläppsrätter. Frågan är komplicerad och förtjänar en djupare analys innan beslut fattas. Sjöstedt och Holm verkar tycka att den i första hand är en symbolfråga. De stora innehavarna av utsläppsrätter är Ryssland och Ukraina. Ett svenskt ensidigt annullerande av utsläppsrätter torde enligt marknadsekonomins lagar innebära att värdet av Ryssland och Ukrainas utsläppsrätter ökar. Detta innebär en förmögenhetsöverföring från svenska skattebetalarna till Ryssland och Ukrainas regeringar. Om utsläppsrätterna istället säljs och intäkterna istället används för aktiva klimatåtgärder i Sverige då kan både klimatet och de svenska skattebetalarna bli vinnare. Det alternativet bör granskas innan beslut fattas om de svenska utsläppsrätterna. Vänsterpolitiker verkar ha en oförklarlig lust att stoppa pengarna på grillen. I somras brände Gudrun Schyman 50 000 i sedlar på en grill i Visby, låt inte Sjöstedt och Holm upprepa den konsten med de miljarder som utsläppsrätterna motsvarar.

Inga kommentarer: