fredag 6 februari 2009

Riksdagens irrfärd

Nu sällar sig också nio biskopar i Svenska kyrkan sig till den skara som tycker att det gått alldeles snett i frågan om så kallade könsneutrala äktenskap. Jag delar deras uppfattning om att lösningen där samfunden fortsätter att bedriva myndighetsutövning men samtidigt tillåts diskriminera utgående från sin tro är ohållbar. Likaså tycker jag att det är egendomligt att jag som riksdagsledamot ska ta mig rätten att omdefiniera äktenskapet. Den rimliga lösningen är den som nu även biskoparna framför, en tydligare bodelning mellan det världsliga och det religiösa. Staten sköter det som faller på staten och låter bli att lägga sig i det som faller på kyrkan.

För någon tid sedan gästade Hans Wallmark ”Den politiska talradion – dinledamot.se”. Vi fick då tillfälle att samtala om dessa frågor. Du kan lyssna på programmet direkt via din dator. Du finner programmet om du följer den här länken.

SvD DN Debatt
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

3 kommentarer:

Anonym sa...

Finns det en enhetlig defintion av äktenskapet? Som riksdagledamot kan du bara definiera det som ryms i äktenskapsbalken. Vad som i övrigt ryms i äktenskapsbegreppet ligger i betraktarens öga.

Leif Ekstedt sa...

Du är väl medveten om att Moderaterna spelar med i spelet om hur Svenska KLyrkan skall tolka teologisaka frågor?
Kyrkomötet har ett system som ger 200 politiskt nominerade kyrkomedlemmar en betryggande majoritet gentemot teologerna.
De nio börjar närma sig verkligheten. Staten bör överta vigselrätten och registrera alla parförhållanden .
Sedan har kyrkan att vidtaga välsignelseakter om de så önskar.
Vår politiska uppfattning går mot att skilja stat och kyrka åt på riktigt. Men det är väl hyggliga sammanträdesersättningar kan jag tro.

Göran Pettersson sa...

Till Leif Ekstedt:
Jag är väl medveten om att Svenska kyrkan tråkigt nog till stor del är partipolitiskt styrd.