lördag 28 februari 2009

Vart går industriarbetarna när de kliver upp från soffan

Febraruimätningen från Synovate visar att avståndet mellan blocken krympt rejält. Nu skiljer endast 3,9 procentenheter. Antalet osäkra väljare har i den senaste mätning hög. Min tolkning av detta är att Socialdemokraterna förlorat många väljare till soffan. Det är troligt att det till stor del handlar om industriarbetare som nu ser att deras åsikter i flera viktiga frågor nu ligger närmare Alliansens än Mona Sahlins. Nästa steg blir troligen avgörande för valutgången 2010, vart går de när de kliver upp från soffan? På dagens DN debatt för statsvetaren Tommy Möller ett intressant resonemang om en trolig utveckling av valrörelsen 2010. Han förutspår att statsministerkandidaterna kommer att få en ökad betydelse. Skälet till detta skulle vara den allt tydligare blockindelningen med två förutbestämda regeringsalternativ. Jag delar Tommy Möllers uppfattning och har själv fört liknande resonemang här på bloggen tidigare.

Slutligen vill jag puffa för en mycket bra sammanställning och statistisk analys av de olika väljarundersökningarna. Det är bloggaren KAS som har återupptagit sin analys av opinionsundersökningarna. Vi står ibland rätt långt ifrån varandra politiskt men hans statistiska trendanalyser hör till de bättre. Inför valet 2006 var det mycket intressant att följa dem.

I senaste avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” samtalar vi med Gunnar Hökmark om utvecklingen inom EU. Du finner programmet på sidan http://dinledamot.wordpress.com


DNLedare DNDN DebattSvD__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob Birkeland på
Andra bloggar om:

3 kommentarer:

Anonym sa...

Industriarbetarna blir allt färre.
De lämnar i allt större utsträckning sina fack, vilket för övrigt även alltfler kvinnor inom den offentliga sektorn gör.

Den traditionella identifaktionen med socialdemokraterna börjar luckras upp.
Socialdemokraterna framstår alltmer som en inre krets, som är beroende av varandras stöd för att nå nyckelpositioner inom partiet.

Dit hör självfaller en del industriarbetare, men knappast några som längre står på golvet.

Även det bidrar till att industriarbetarna vågar ta klivet över till den andra sidan.

Det finns förvisso stora regionala skillnader. men också här tappat socialdemokraterna stöd bland industriarbetarna.

I finanskrisensen dagar ser de alltmer på vilket block som är mest trovärdigt när det gäller att klara av de ekonomiska problemen.

Anonym sa...

Bertil Ohlins mångåriga kamp mot att LO-medlemmar tvångsanlöts till det socialdemokratiska partiet kan få en turbo effekt vid nästa riksdagsval.

FelixH sa...

Det finns en betydande risk att de hamnar hos Sverigedemokraterna. De, likväl som Ny Demokrati gjorde, för en offensiv politik på frågor som traditionellt intresserar folk, dvs. arbete, invandring och ersättningsbidrag.