måndag 17 december 2007

EQT, förmögenhets- och fastighetsskatt

Idag blir en spännande dag på ”jobbet”. På förmiddagen ska jag göra besök på mytomspunna EQT. Det blir intressant att höra vad Sveriges ledande riskkapitalbolag har att berätta. I eftermiddag har jag sedan det stora nöjet att rösta bort såväl förmögenhetsskatten som den statliga fastighetsskatten. När det gäller borrtagandet av förmögenhetsskatten så tycker jag att det är det bästa beslutet vi tagit hittills. Det är en skadlig skatt. Tyvärr är det samtidigt en skatt som är väldigt lätt att driva opinion för. Men jag har sagt det förut, vi måste orka ta beslut som är bra för landet inte bara populära. När det gäller fastighetsskatten verkar det nu som i stort sett alla är missnöjda. Organisationen Villaägarna som tidigare argumenterat för att man ska betala skatt först i och med att man realiserat en vinst är nu negativa även till det. Rent samhällsekonomiskt är det bra att beskatta fastigheter istället för förvärvsinkomster. Det tidigare systemet hade dock löpt amok och en reformering var nödvändig. I det nya systemet så blir fastighetsskatten kommunal. Det är en mycket bra förändring. I många stater är fastighetsbeskattningen kopplad till den lokala nivån. Det är faktiskt rimligare att det förhåller sig så än omvänt. Staten som har huvudansvaret för finans- och arbetsmarknadspolitiken borde snarare ha beskattningsrätten på förvärvsinkomster. Kanhända är omläggningen av fastighetsskatten ett första steg mot ett radikalt förändrat skattesystem.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.libsyn.com
http://knuff.se/url/dinledamot.blogspot.com/2007/12/eqt-frmgenhets-och-fastighetsskatt.html

Andra bloggar om:

8 kommentarer:

Anonym sa...

Varför slopas inte uppskovsrätten helt och hållet istället för det fjantiga liggande förslaget?

Jag begriper inte varför man inte kan ha enkla system - antingen är man skattskyldig och då ska man betala skatt, eller så är man inte skattskydlig och ska inte betala skatt.

Nu får vi ett system där man är skattskyldig, inte behöver betala skatt (uppskov) men behöver betala skatt på uppskovsbeloppet som i princip motsvarar kostnaden av att låna upp pengarna som man skulle betala i skatt på banken. Som lök på laxen finns det desutom en godtycklig nivå på 1,6 miljoner för hur stor denna statliga utlåning av ännu ej inbetalade skatter får vara.

Kan du förklara det vettiga med detta system? Om det är bra - varför gäller det inte alla typer av inkomstskatter? Om det är dåligt - vad motiverar att behålla det på fastigheter?

Det är bara krångel och byråkrati i mina ögon, svårförutsägbart och skapar osäkerhet om villkoren för köp och föräljning av bostäder.

Varför är detta system i dina väljares intesse, menar du? Och om det inte är i dina väljares intrese - hur kan du rösta ja till det?

Göran Pettersson sa...

Du tar upp en del av hela förslaget om fastighetsbeskattning nämligen reavinstbeskattningen.

För att kunna sänka den löpande beskattningen av den som bor i ett hus så höjer man reavinstskatten från 20 % till 22 % samt genomför vissa förändringar i rätten att få uppskov.

Om man vinsten uppstår i samband med att man byter bostad så är det möjligt att få uppskov med skatten. Uppskovet är begränsad till en vinst på 1,6 miljoner. Uppskovet är en skatteskuld till staten. Denna skuld beläggs med en "ränta" som sätts till 0,5 % av uppskovsbeloppet.
En viktig anledning till att man inför detta system är att uppskoven vuxit mycket kraftigt under senare tid. Dessa fordringar som staten hitills har avstått ränta på utgör mycket stora belopp. Dessutom är det många som inte är klara på att de har en stor skuld till staten. Det finns även risk för att det kommer att utvecklas skatteplaneringstekniker som gör att den som är skrupelfri eller kan anlita expertis kan undandra sig sin skuld. T.ex. är det fullt möjligt att sätta dödsbon i konkurs och därigenom slippa att betala skatteskulden. För att förhindra denna utveckling så gör man det mindre lönsamt att ha stora uppskov och dessutom begränsas som sagt det maximala uppskovsbeloppet. Varför slopas inte uppskoven helt kan man undra. Skälet till det är att inte bygga upp stora trösklar för att flytta. Med det nu föreslagna systemet så bedöms påverkan på bostadsrörligheten vara begränsad, om uppskovrätten helt togs bort så skulle trögheten tillta.

Slutligen frågar Leffe om jag anser att det förslag vi idag röstar igenom är i mina väljares intresse. Ja jag anser det. Många väljare röstade på Alliansens partier för att vi föreslog en reducering av den löpande beskattningen av fastigheter kombinerat med en höjning av reavinstskatten. Det vill säga, betala när du har gjort en vinst på din fastighet.
Att sedan ett antal hellre vill ha både lägre löpande beskattning, lägre reavinstskatt, höjd A-kasseersättning, sänkt A-kasseavgift, slopad värnskatt etc det är jag fullt medveten om. Men om man ska ha ordning på statens finanser kan man inte tillmötesgå alla önskemål.

Anonym sa...

Är det inte väldigt konstigt att säga att skatten/räntan beräknas på uppskovsbeloppet? Rimligen är det bara den uppskjutna skatten staten kan göra ränteanspråk på.

Det betyder att skatten/räntan på 0,5% på uppskovsbeloppet i själva verket är en ränta/skatt på 2,5% på den uppskjutna skatten. Med hänsyn taget till att denna skatt på skatten inte är avdragsgill så motsvarar den en bankränta på ca3,6%, en nivå inte långt från gällande marknadsränta. Detta ger exakt samma effekt som ett avskaffande av uppskoven - men det är krångligare.

Ni inför alltså extra krångel, beskattar en uppskjuten skatt på marknadsräntenivå, och menar på att detta stenhårda slag i luften är något som gynnar väljare och påverkar så att människor vill flytta.

Det är ett i mina öron ihåligt resonemang.

Faktum är att ni tog f-n i båten, i form av (kd) och deras billiga röstfiske på fastighetskatten, och nu måste ni ro han i land. Och då gör ni det på ett sätt som får kompromisserna från den förra regeringens samarbete med v och mp att se utomordentligt proffsiga ut. Jag tycker att detta är otroligt illa skött - av en regering som dock i övrigt gjort och gör mycket som är vettigt.

Jag trodde aldrig att jag skulle få se moderater rösta för införande av en skatt på en skatt i syfte att ersätta en skatt med en annan skatt som dock ska kallas "kommunal avgift". Skäms du inte ens lite över denna kohandel?

Tack för att du tog dig tid att svara så snabbt. Vill också passa på att säga att jag är imponerad av ditt utåtriktade arbete på nätet!

Göran Pettersson sa...

Jag har inget att invända mot dina beräkningar av uppskovsräntan. Dock bör du beakta följande. Systemet ger säljaren alternativ. Man kan betala reavinstskatten direkt eller skjuta upp den. Om man skjuter upp den är man garanterad att få låna pengarna av staten utan säkerhet och till en låg och fast avgift. Jag tror inte att dessa förändringar av dagens system ökar människors benägenhet att flytta men de studier som gjorts visar heller inte på att benägenheten kommer att minska i någon betydande grad. Om vi inte infört detta system och allt annat lika (dvs inte höjt skatten på arbetet, minskat andra statliga utgifter eller fört en expansiv finanspolitik då det fanns tecken till överhettning) hade reavinstskatten behövt höjas mer än från 20 till 22%. Detta tillsammans med det växande problemet med de stora uppskoven som jag beskrivit tidigare gör att jag tycker att den här kompromissen är rimlig. Jag tycker dessutom att det är mycket bra att vi nu för över intäkterna från fastigheterna till kommunerna. Det borde enligt min uppfattning ske en ytterligare förändring av skattebasen mellan stat och kommun. Det är roligt att du uppskattar min utåtriktade verksamhet på Internet. Jag hoppas att du även tar dig tid och lyssnar på podradion på www.dinledamot.libsyn.com

ckrantz sa...

Ja, mitt enda tillägg till leffe's kommentar är retroaktiviteten. En sak är om ny regler införs och man kan planera för detta. Nu ändras förutsättningarna i efterhand.

Sen är jag part i målet. D.v.s jag har pensionerade föräldrar som efter att ha sålt sin inflationsuppdriva större bostadsrätt för att flytta till mindre nu drabbas hårt. De har
knutit upp större delen av sitt kapital i de nya bostadsrätten. Deras enda inkomst är pensionen från vilken de får ta av för att betala räntan alternativt sälja eller ta ett större banklån.

De är heller inte de enda pensionärer med små inkomster som drabbas hårt av skatteomläggningen. Ironiskt nog röstade de på alliansen.

Men jag antar att både utskottet och finansen tittat på konsekvenserna för de med små inkomster och hela kapitalet knutet i bostaden når de nu ska betala ränta på uppskovsbeloppet?

Göran Pettersson sa...

Exemplet du tar upp är en av avigsidorna med förslaget. Även om lagrådet har meddelat att detta inte är att räkna som en retroaktiv lagstiftning så upplevs det trots allt så för den enskilde. När det gäller räntan på uppskovet ska man dock vara medveten om att det är ränta på en skatt på en vinst. Om man har gjort en vinst på 100 000:- så blir skatten 22 000:- och den årliga räntan 500:-. Räntan/avgiften är relativt liten i förhållande till den vinst man gjort. Dessa konsekvenser har värderats när förslaget togs fram. Sammantaget tycker jag att det nya systemet är klart bättre än det tidigare. Det är också viktigt att den okontrollerade tillväxten av skatteuppskov upphör. Det systemet riskerade att leda till extrem skatteplanering som skulle medfört att den som trixade eller anlitade skatteexperter skulle kunna undgå att betala skatt emedan vanliga Svenssons fick betala. Detta har många likheter med förmögenhetsskatten som inte betalades av miljardärerna utan i stort sett endast av medelklassen.

Anonym sa...

"Problemet" med större uppskov kostar inte staten en krona - det är en rak följd av stigande bostadspriser.

Jag tycker fortfarande att det vore både enklare, rakare och ärligare med ett system där man betalar sina skatter istället för att få uppskov som i sin tur beskattas.

Jag förstår inte på vilket sätt det nya uppskovet skulle vara mer förutsägbart än att låna pengarna på den öppna marknaden?

Visst, även på den öppna marknaden kan villkoren förändras, men dessa förändringar sker i konkurrens mellan långivare. När man lånar pengar av staten till ränta så riskerar man att drabbas av politiskt godtycke.

De som begärde uppskov med skatten på sin lägenhetsförsälning drabbas nu av en godtycklig skattehöjning från 20 till 22% och en räntehöjning från 0% till (minst) 3,7%. Varför? Jo, för att pingstkyrkans politiska gren skulle få köpa lite röster. Så är det att ha politiker som långivare.

Det som verkligen skapar tveksamhet för att flytta är att politiker hela tiden bygger om skattesystemet och att man bygger om kortsiktigt och för att lösa finansieringsproblem snarare än med en långsiktig tanke bakom förändringarna. Ni har ju faktiskt inte ens utrett den här frågan ordentligt trots att den betyder tiotusentals kronor i skillnad per år för svenska hushåll.

Jag funderar själv på att köpa ett hus inom något år, en investering i klassen 4-5 miljoner och sannolikt den största jag gör i mitt liv. Jag har ungefär en miljon i vinster på nuvarande och tidigare boenden att använda som kontantinsats, av detta är 200000 idag en skatteskuld. Från 1 januari 2008 är skatteskulden 220000.

Hur tycker du att jag ska tänka när det gäller vad som kan komma att hända med beskattningen den närmaste 10-årsperioden? Som det ser ut nu kan vad som helst hända - det finns ingen stabilitet i regelsystemet, allt är förhandlingsbart, vilka principer som helst kan kohandlas bort om det beräknas kunna ge kortsiktiga opinionseffekter.

Jag har röstat moderat i varje val sedan jag fick rösträtt, men när jag ser den här hanteringen av bostadsbeskattningen så blir jag tveksam och jag kanske lägger mig på soffan nästa gång. Det spelar kanske mindre roll än vad jag tidigare har trott vem som styr landet? Det är kanske är bättre med förutsägbara sossar än oförutsägbara alliansförhandlingar, trots allt?

ckrantz sa...

'Även om lagrådet har meddelat att detta inte är att räkna som en retroaktiv lagstiftning så upplevs det trots allt så för den enskilde.'

Där är min åsikt att lagrådet fegade ut.

'När det gäller räntan på uppskovet ska man dock vara medveten om att det är ränta på en skatt på en vinst. Om man har gjort en vinst på 100 000:- så blir skatten 22 000:- och den årliga räntan 500:-.

Här finns två problem. Om vinsten från en bostadsförsäljning gått in i ett nytt boende är kapitalet bundet. Bostaden jämförs här också med andra mer likvida tillgångar som aktier.

Om man sedan som äldre pensionär säljer sin bostaden och inte har några andra skulder gör man då en inflationuppdriven vinst speciellt om man haft den i 30-40 år.

Logiskt sätt tycker jag detta talar emot att sälja bostaden för att flytta någon annanstans speciellt om man kan förväntas göra en större vinst och annars har små inkomster.

En mer rättvis beskrivning tror jag är att kalla ändringen en dålig kompromiss. Med en mycket stor risk att den behöver ändras speciellt om den slår hårt mot vissa grupper.