måndag 1 augusti 2011

Amerikanska gisslandramat över

Den amerikanska kongressen har under de senaste månaderna hållit såväl den amerikanska befolkningen som världsekonomin som gisslan. Frågan har gällt den amerikanska statens skuldtak. Nu verkar en uppgörelse att ha nåtts och i dag lokal tid kommer man att rösta om saken. Jag tycker att det är bra att den akuta situationen har lösts men tyvärr verkar det som om man inte tagit i de långsiktiga problemen. USA:s utmaningar är annorlunda än Europas. USA är en av världens mest konkurrenskraftiga ekonomier. Befolkningen växer och man har inte samma demografiska utmaningar som stora delar av Europa. Dock kommer det att krävas ett antal stora och krävande ekonomiska reformer. Budget- och bytesbalansunderskotten är ohållbara. Detta i sin tur leder till en snabbt växande stats- och utlandsskuld. Det politiska systemet har en tendens att skapa oresonliga majoriteter.

Om Obama av historien ska klassas som en stor president så kommer det krävas att han tar tag i USA:s ekonomiska utmaningar. Här skulle David Cameron kunna tjäna som förebild.

För Sveriges del är statsfinanserna inte ett akut problem. Håkan Juholts entré på banan ger dock anledning till oro. Under sin korta tid som partiledare har han redan utmanat några av de fundament som bygger den svenska statsfinansiella stabiliteten, pensionsuppgörelsen och budgetlagen. Min utskottskollega Carl B Hamilton skriver idag på Brännpunkt om hur riksdagsbehandlingen av budgeten enligt regelverket ska gå till. Vi får se vilken Juholts reaktion blir.

SvD DN Expressen Cornucopia

***
Lyssna på Den politiska talradion och Försvarsradion på nätet

3 kommentarer:

Stefan sa...

"Gisslandramat" inte över. - enligt CNN ska förslaget igenom två omröstningar. Vem stödjer eller inte stödjer förslaget är oklart. På CNN inatt sades det att många demokrater troligen röstar nej eftersom det drabbar de sämst ställda och för att det inte finns med skattehöjningar för företag och rika personer. Förslaget riskerar fortfarande att fällas.

fredrikk16 sa...

Håller med Stefan. Det här är på inget sätt klart. Till det Stefan redan har framfört kan tilläggas att många konservativa republikaner sannolikt också kommer rösta nej då de inte alls vill höja taket för lån.

Det kommer bli en dramatisk eftermiddag i kongressen. Jag är inte i likhet med Stefan säker på att det här går igenom.

Nils Dacke sa...

Detta blixtbelyser den repr demokratins problem i det att ingen vill sitta med svarte petter och alla vill framstå som vinnare för att bli omvalda, dvs de vi väljer är egentligen inte speciellt representativa ur ett befolkningsgenomsnitt och frågan man ska ställa sig är verkligen om vi inte ska börja reformera vårt demokratiska system så att dom vi väljer kan fatta klokare beslut än vi själva, annars faller systemets legitimitet.