onsdag 31 augusti 2011

Så nära var Sverige en finansiell kollaps

Idag håller finansutskottet en offentlig utfrågning om Riksbanken. Under ett drygt år har Charles Goodhart vid London School of Economics och Jean-Charles Rochet vid Toulouse School of Economics och Institute for Banking and Finance vid universitetet i Zürich på uppdrag av finansutskottet utvärderat den svenska penningpolitiken under åren 2005-2010. Utfrågningen kommer att kretsa runt deras rapport. För egen del tycker jag att det är intressant att få ta del av deras analys av det finansiella läget för Sverige under krisåret 2008. Deras beskrivning stämmer rätt väl med den bild jag hade själv från min plats i finansutskottet. Mycket stora beslut fattades under hög tidspress och läget var kritiskt. När man sedan lämnade finansutskottets sessionssal och gick ut på Drottninggatan så föreföll det svenska samhället vara helt oberört.

Utfrågning sänds av SvT (Forum och SvT 2) och via nätet på riksdagens hemsida

Inga kommentarer: