tisdag 16 augusti 2011

Politiska kvartsfigurer

Merkel och Sarkozy liknar allt mer två politiska kvartsfigurer. Återkommande utspel i syfte att verka kraftfulla misslyckas. Dessutom är det tveksamt om de har sina egna parlament bakom sig för de ibland långtgående förslagen som de redovisar. Nu kör de dessutom en favorit i repris. Skuldkrisen ska lösas med en skatt på finansiella transaktioner. De svenska erfarenheterna från "finansvalpskatten" är att transaktionerna flyttar och att skatten ger små intäkter men orsakar stora skador.

Merkels och Sarkozys utfästelser att Eurozonens räddningsfond ESFS har tillräckliga resurser betvivlas av många kännare på området. Detta i sin tur leder till att Merkels och Sarkozys trovärdighet skadas.

Jag tror att vi står inför en mycket besvärlig höst. Det kan mycket väl vara så att vi just nu upplever ett historiskt förlopp. EU behöver ledarskap, tyvärr tror jag inte att någon av de två största ländernas ledare kan leverera. Visst hade det väl varit bra om EU:s permanente ordförande varit Tony Blair.

SvD DN Aftonbladet SR SvT DN DN Expressen

2 kommentarer:

ProfessorPelotard sa...

Du skriver "Merkels och Sarkozys utfästelser att Eurozonens räddningsfond ESFS har tillräckliga resurser betvivlas av få kännare på området."

Jag antar att Du menar att Merkels och Sakozys påstående får medhåll endast av få kännare.

Sanningen är ju den att EFSF enligt de flesta analytiker måste ha tillgängliga fonder om 2 - 3,5 biljoner (10^12) euro. Och då har man inte räknat med att Frankrike skulle behöva understöd.

Om Frankrike förlorar sin AAA-status kommer Tyskland att tvingas pantsätta en förmögenhet motsvarande mellan 55 - 130% av sin BNP.

Är det inte dags att inse att euro-experimentet var ett farligt och kostsamt äventyr och börja fundera på hur man ska montera ner det med minsta möjliga ekonomiska och politiska skadeverkningar?

Göran Pettersson sa...

Tack för kommentaren. Det var ett skrivfel som jag har rättat till.

Jag har utvecklat mina tankar i ämnet i några radioprogram. Du finner dem på sidan http://dinledamot.wordpress.com