måndag 8 augusti 2011

USA är AAA men inte Obama

President Obama framförde idag i ett kort anförande att USA alltid kommer att vara ett AAA-land. Jag håller med Obama om att USA:s ekonomiska utmaningar är av ett annat slag än de vi ser i Europa. USA har fortsatt god konkurrenskraft och ett innovativt näringsliv. Demografiskt så är USA bättre positionerat än många länder i Europa. Men samtidigt anser jag att Standard & Poors nedgradering av USA:s kreditvärdighet är korrekt. Betyget gäller i första hand politikernas ansvarslöshet. Att driva USA till gränsen för betalningsinställelse är oansvarigt. Obama är President för denna nation och delansvarig. Det har inte varit ett AAA-agerande från Presidenten. Han har denna gång inte visat sig vara en stor President. Om det inte sker en markant uppryckning så kan Obama komma att gå till historien som en tämligen medelmåttig enperiods President.

DN Aftonbladet SvD

2 kommentarer:

Staffan Strömbäck sa...

Håller med dig Göran. Och om jag hörde rätt, är de förslag som Obama presenterade en fortsatt väg utför för USA. Skriver kort på http://staffanstromback.blogspot.com/2011/08/president-utan-insikt.html

Göran Pettersson sa...

Jag tycker att Obamas förslag är i huvudsak riktiga. Stabilisera de offentliga finanserna genom en kombination av reformer inkluderande både utgiftsreduceringar och inkomstökningar. Problemet han har är att han inte har haft ledarskapet att driva denna linje framgångsrikt. Hans agerande har varit för avvaktande och svagt.

USA borde också storsatsa på energiproduktion för att minska sitt beroende av ett antal mer eller mindre suspekta oljestater.