tisdag 23 augusti 2011

Waidelich vs Norberg

[Den politiska talradion om eurokrisen - Klicka här för att starta programmet]

Tommy Wadidelich är en gammal stor vän av det europeiska projektet. Jag tror därför att han har goda avsikter när han propagerar för införandet av Euro-obligationer garanterade gemensamt av alla eurozonens länder. Jag tror dock att införandet av Euro-obligationer nu utan att först ha tagit tag i krisens grundorsaker vore kontraproduktivt. Eurozonens problem är att vissa medlemsstater saknar konkurenskraft och att deras vilja att reformera sina ekonomier är begränsad. Att förse dessa stater med billiga krediter löser inte problemstaternas grundproblem utan bidrar snarare till att minska trycket på reformer.

Johan Norberg ligger mer rätt i sin analys av läget. På dagens DN-debatt redovisar han många av de missgrepp som har försatt eurozonen i dagens prekära läge.

Jag har under sommaren kommenterat eurokrisen i ett antal avsnitt av Den politiska talradion. Du finner programmen om du följer denna länk.

SvT
DN Debatt

Thomas Böhlmark

1 kommentar:

Nils Dacke sa...

I det här prekära läget är det nog en god ide att lägga ner alla ideologiska blockeringar och läget är ju unikt då vi inte haft samma läge i världsekonomin någonsin tidigare. Waidelich har inte alla sanningar lika lite som Norberg som nästan är lika ideologiskt förblindad som den värsta kommunisten.

Jag har en ide som orsaken och måste bara varumärkeskydda namnet först innan jag publicerar den ;)