fredag 26 augusti 2011

Bra förslag från partistyrelsen

Jag är förtroendevald inom Svenska Kyrkan. Jag valdes till mitt första uppdrag i kyrkan av Lohärads kyrkstämma. Vid den tiden var jag inte partipolitiskt aktiv utan jag valdes, likt de andra personerna, som representant för min församling. För mig är det en självklarhet att partipolitiken inte har någon plats inom kyrkan på samma sätt som den inte har det inom andra trossamfund eller idrottsföreningar etc. Jag tyckte det var mycket egendomligt när partistyrelsen ägnat sig åt att ta fram kyrkopolitiska program där ickemedlemmar bestämt över trosfrågor i Svenska Kyrkan.

När nu partistyrelsen vill att Moderaterna ska ta täten för att partierna ska överlämna kyrkan till kyrkans medlemmar är jag benägen att utropa "äntligen"!

SvD

2 kommentarer:

Alfred Hallmert sa...

Hurdå "ta täten"? Vänsterpartiet tog täten i denna fråga för länge sedan!

Gail Watt (nya m) sa...

Bra Göran. Hoppas vi i Norrtälje (m) har mod att också rösta igenom förslaget lokallt.