tisdag 16 augusti 2011

Buggad sessionsal?

Dagens eko meddelar att de kommer att rapportera direkt på webben från mötet med riksdagens finansutskott. Utskottens sammanträden är dock slutna förutom vid offentliga utfrågningar. Är det måhända så att det extrainsatta mötet har klassats om eller har ekot buggat sessionsalen?

Inga kommentarer: