torsdag 25 augusti 2011

Finland agerar katalysator

Marknaden ifrågasätter nu genomförbarheten av det senaste stödprogrammet till Grekland. Den utlösande faktorn verkar vara Finlands krav på säkerheter för sina garantier till Grekland. Det finns ett antal skäl till att vara skeptisk till stödprogrammet. Såväl det politiska som det folkliga stödet i Grekland för de nödvändiga reformerna är svagt. Dessutom innebär stödpaketet att oansvarig ekonomisk politik belönas med lägre räntor.

Jag har idag samtalat om eurokrisen med två mycket insatta personer. Du kan lyssna på samtalen här på nätet.

Samtalet med Johan Norberg, liberal debattör och författare.

Samtalet med Christofer Fjellner, moderat EU-parlamentariker.

DN DI SvD

Inga kommentarer: