fredag 19 augusti 2011

Finland kräver säkerheter

Finland har krävt säkerheter av Grekland för att gå i borgen för grekiska lån. Finnarna har i sin argumentation för säkerheterna framfört att Finland i historien lämnat liknande säkerheter när man lånat pengar. Bland annat fick Sverige en gång i tiden den finska vapenarsenalen som säkerhet för lån. Jag tycker finnarna har en viktig poäng i sitt resonemang. Den grekiska staten har betydande tillgångar både i form av statliga företag och statligt ägd mark. Om dessa behövde pantsättas för att få del av andra länders lånegarantier tror jag att benägenheten att genomföra tillväxtfrämjande reformer skulle öka.

SR

4 kommentarer:

Bara halvt på skämt. sa...

Pax för Kreta!

I ärlighetens namn är det märkligt att mellanstatliga lån sker utan hård säkerhet. När Karl Karlsson lånar pengar för att köpa ett hus sätts ju huset de facto i pant. Klarar Karlsson inte betala lånet "snor" banken huset, inte svårare än så.

Minns jag min historia rätt löstes Sveriges statsskuld på det tidiga 1800-talet av att kronprins Karl Johan krängde av några av de ägor han fått i present av Napoleon. Världen må ha förändrats men nog lockar det lite att kunna åka inrikes till Iraklion (finns ju ingen Tax-Free i vilket fall)...

Göran Pettersson sa...

Jag mera på intet sätt att Grekland skulle sätta territoriet i pant även om territorier sålts förr, t.ex. Alaska. Däremot anser jag att statlig egendom skulle kunna lämnas i pant. Om man jämför med Sverige så skulle t.ex. Sveaskog kunna lämnas som säkerhet för lån.

sylvanas sa...

Anser Göran Pettersson månne att bank och finans industrin är evolutionens krona? Finns det några gränser för hur mycket man kan offra på dess altare?

Göran Pettersson sa...

Jag anser inte att "bank- och finansindustrin" är evolutionens krona. Däremot anser jag att det är viktigt att vi har en effektiv finansverksamhet. Jag tycker att vi i Sverige har infört ett bra system där banksektorn betalar en avgift och det byggs upp en fond som kan nyttjas när banker behöver tas över av staten. Jag tycker att svenska staten har agerat kraftfullt när banker som t.ex. Carnegie hamnat på obestånd. Skattebetalarna har hållits skadeslösa.