söndag 14 augusti 2011

Går euron att rädda?

[ Klicka här för att lyssna på Den politiska talradion om utvecklingen i världsekonomin]

De försök som nu görs för att rädda euron är mycket vanskliga. Operationen är en blandning av ekonomi och politik. Med det utgångsläge som finns har jag svårt att se hur man ska kunna lösa situationen utan att skapa en ny eurozon. Skälet till min skepticism är främst det politiska läget i ett antal medlemsländer. Här följer en redovisning av ett antal tänkbara utvecklingsscenarier.

Transferunion – Detta är den utveckling som har gällt hittills. Eurozonens medlemmar kommer till krisekonomiernas undsättning och lånar ut pengar till mycket förmånliga räntor. På sikt skulle dessa lån kunna ersättas av gemensamt garanterade obligationer, eurobonds. För att denna metod ska vara framgångsrik krävs det att krisländerna genomför omfattande reformer för att förbättra sina ekonomiers funktionssätt och för att återställa sina länders konkurrenskraft. Förutsättningarna för detta är minst sagt skakiga. I Grekland har den sittande regeringen en mycket svag majoritet i parlamentet och opinionsstödet är ännu svagare. Det grekiska folket har inte visat tillräcklig probleminsikt. Jag är mycket tveksam till att de tyska väljarna kommer att acceptera att fortsätta betala för stater som inte är villiga att ta tag i sina egna problem.

Finanspolitisk union – I detta scenario så utvecklas eurozonen till att bli även en finanspolitisk union. Tillväxt- och stabilitetspaktens uppförandekod ersätts med en långtgående gemensam finanspolitik. Ekonomiskt så är alternativet robust. Politiskt är det en mycket stor förändring som torde kräva en fördragsändring i EU och grundlagsändringar i flera av medlemsländerna. Jag anser det föga troligt att det är möjligt att få igenom dessa ändringar varför förslaget torde vara ogenomförbart.

Ny eurozon – Ett eller flera länder tvingas lämna eurozonen. En ny eurozon skapas. Systemet bygger fortsatt på gemensam penningpolitik men nationell finanspolitik. Tillväxt- och stabilitetspakten ersätts med en mer omfattande pakt som dessutom innehåller på förhand fastställda och automatiskt utlösande kännbara sanktioner. Jag är tveksam till om det går att vinna politiskt gehör för denna linje.

Jag utvecklar mina tankar runt denna och angränsande frågor i det senaste avsnittet av Den politiska talradion.

Klicka här för att lyssna på programmet

SvD (Hatt om euron) SvD Mauricio Rojas om EU DN Aftonbladet DN SvT GP SvD

5 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med din analysering av Euro-läget.

Det ser för ut som om något eller några länder måste lämna Euron för att det skall finnas någon Euro-framtid...

Henrik sa...

Det är inte bra med en valutaunion om inte ekonomierna går i takt. Som det är nu så kan ett lands dåliga ekonomi sänka hela unionens ekonomi. Jämför med stora båtar där man har vattentäta skott. Blir det en läcka så kan båten fortfarande flyta.

Anonym sa...

För min info: om Norrköpings kommun gör en riskabel investering som går snett och riskerar att hamna på obestånd, vad händer och vilket ansvar tar svenska staten?

Kalle

Göran Pettersson sa...

Till anonym:
Här har du en länk till en sida med lite information som berör din fråga.
http://www.kommunrating.se/index.php?flik=1&page=5&lev=&subpage=63

Anonym sa...

Tack för ett uttömmande svar!