torsdag 11 augusti 2011

Kasta inte bra pengar efter dåliga

Ett stort ekonomiskt misstag som begås vid kriser är att kasta bra pengar efter dåliga. Genom att inte i tid inse att en räddningsaktion är lönlös förslösas de medel som skulle kunna ha använts mycket mer effektivt. Exemplen är många. Det svenska varvsstödet under 70-talet är ett svenskt exempel. Under den nu pågående finanskrisen finns ett antal beslut som haft starka drag av att kasta bra pengar efter dåliga. Irlands prekära statsfinansiella situation beror till stor del på att man i ett för tidigt skede gick in och räddade sina banker med friska pengar. Priset som betalades för riskfyllda tillgångar var alldeles för högt. De irländska skattebetalarna fick stå för notan. Jag anser att det presenterade räddningspaketet för Grekland innehåller samma svagheter. Situationen i Grekland kan bara lösas om folket i Grekland är beredda att genomföra de ekonomiska reformer som krävs för att återställa landets konkurrenskraft. Förvisso har PASOK-regeringen visat på både probleminsikt och vilja men deras stöd hos befolkningen är svagt. Därigenom har regeringens planer dåliga utsikter för framgång. Att i det läget förse Grekland med fördelaktiga krediter kommer inte att lösa problemet. Det är att kasta bra pengar efter dåliga.

SvD Reinfeldt i SvT

3 kommentarer:

Nils Dacke sa...

Eller som i det Svenska fallet, varför har vi 359 riksdagsledamöter, den högsta siffran i hela Nordeuropa per capita, så rubriken borde istället vara "Kasta inte bra pengar efter dåliga riksdagsledamöter" ;)

Annars är väl analysen du gjort korrekt men det är inte så lätt detta med vad göra när skiten hamnar i fläkten. Baltländerna gjorde väl också rätt som interndevalverade.

Göran Pettersson sa...

Förvisso är vi inte 359 ledamöter utan 349 och jag tror bestämt att såväl Norge, Danmark och Finland har i stort sett samma antal ledamöter per capita. Men personligen anser jag att det gott kunde vara färre riksdagsledamöter.

Jag tycker att blatländernas återställande av sin konkurrenskraft var imponerande.

Nils Dacke sa...

Ursäkta felet, här är siffrorna för norden:

http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/politik