måndag 8 augusti 2011

Fel ordningsföljd

Mjuk makt har blivit EU-systemets viktagste styrinstrument. Med mjuk makt avses att man utlovar en fördel (medlemskap, lägre ränta, stödköp av statsobligationer) under förutsättning att vissa reformer genomförs. Erfarenheten visar dock att det som inte genomförts när belöningen delas ut riskerar att inte bli genomfört. Bekämpandet av korrution i Rumänien, enandet av Cypern och nu senast ekonomiska reformer i Grekland och Italien. Om den mjuka makten ska fungera krävs det att alla reformer är genomförda innan belöningen verkställs. Detta i sin tur kräver att processerna dra igång tidigt och inte som nu då den finansiella krisen redan är ett faktum. Det finns möjligen ytterligare en väg att gå, att följa Theodore Roosevelts råd "Speak softly and carry a big stick". Men i sådana fall krävs det nog att man emellanåt anväder påken.

Jag har i två radioprogram redovisat min syn på den aktuella statsfinansiella krisen i USA och ett antal europeiska länder. Du finner programmen här.

7 augusti om finanskrisen i USA och Europa

27 juli om stödpaketet till Grekland

SR SR DN SvD Expressen

Inga kommentarer: