måndag 15 augusti 2011

Eurobonds införs bakvägen

Samtidigt som det pågår en politisk diskussion i Tyskland och Frankrike om det ska införas Eurobonds så införs de i praktiken bakvägen. Eurobonds innebär att alla länder i eurozonen tar ett gemensamt betalningsansvar för statsobligationer utgivna i euro. Om jag var tysk skulle jag nog ha mycket svårt att acceptera detta. Men utvecklingen går fort och Europeiska centralbanken (ECB) inför i praktiken dessa eurobonds bakvägen genom sina stödköp av grekiska, italienska och spanska statsobligationer. Förra veckan köpte ECB statsobligationer för 22 miljarder euro och hittills har man köpt för 96 miljarder. På detta sätt pressar man ned marknadsräntan på grekiska, italienska och spanska statsobligationer. Risken fördelas på alla delägarna av ECB.

SvD DI

Inga kommentarer: