tisdag 9 augusti 2011

Bra att extrainkalla finansutskottet

Den pågående finansiella krisen beror till stor del på oansvariga politiker. Ansvaret faller i flera fall både på majoriteterna och på oppositionerna. När allvarliga lägen uppstått så har man istället för att ta tag i de stora problemen lagt stor kraft på politiskt käbbel och utpressningstaktiserande. När finanskrisen drog in över Sverige 2008 testades det svenska politiska systemet. I mitt eget ”hemmautskott”, finansutskott, så tycker jag att det politiska systemet bestod testet. I gott samförstånd fattades stora och avgörande beslut. Bland annat fattades beslut om ett garantiprogram på 1500 miljarder som möjliggjorde för bankerna att finansiera utlåningen till företag och hushåll.

Nu drar en ny våg av finanskris in över Sverige. Det kan inte uteslutas att det innan krisen är över återigen kommer att krävas stora och viktiga beslut. Jag tycker därför att det är en bra åtgärd att redan nu kalla in finansutskottet till ett extrainsatt informationsmöte. Öppenhet bidrar till ömsesidigt förtroende och gör utskottet bättre rustat för att hantera kommande utmaningar.

SvD DN

Inga kommentarer: