lördag 14 maj 2011

Bra av Eva Nordmark

TCO:s nye ordförande Eva Nordmark har en bakgrund som socialdemokratisk riksdagsledamot. Hennes företrädare som ordförande i TCO hade varit socialdemokratisk statssekreterare. För organisationens trovärdighet krävs det att dess ledare tydligt visar att de är partipolitiskt oberoende. Jag tycker att Eva Nordmark i dagens Ekointervju visade tydliga tecken på att hon förstått utmaningen. Hennes kommentar om att även LO borde bli partipolitiskt oberoende lovar gott.

Inga kommentarer: