söndag 15 maj 2011

Rätt person har aldrig fel kön!

Jag är i grunden mycket kritisk till könskvotering. Jag har bevittnat alltför många rekryteringsprocesser där de relevanta kriterierna tryckts undan av de enkelt mätbara faktorerna kön, ålder och boendeort. Att fokusera på det enkelt mätbara begränsar och leder inte till utveckling. Lika fel är det när de som är ansvariga för rekrytering inte ser fördelarna med mångfald. Jag tror på marknaden och därför är jag övertygad om att en väl fungerande konkurrens är det bästa botemedlet mot dåliga rekryteringsprocesser. De företag som gör dåliga rekryteringar kommer att slås ut av dem som gör bra.

Inom politiken är det väljarna som ser till att det råder konkurrens. Idag konstaterar ledarsidorna i såväl SvD som Aftonbladet att arbetarrörelsens inom kort kommer att ha ersatt två ledande kvinnor med två män. Ordförandeposterna inom partiet och fackföreningen (LO) innehades nyligen av två kvinnor. Detta var ingen framgång men jag tycker att det är en grav förenkling att påstå att de uteblivna framgångarna berodde på ordförandenas kön.

Jag tycker som sagt att könskvotering är av ondo. Samtidigt tror jag att flera partier skulle vara framgångsrika med kvinnliga partiledare. Här följer en presentation av två personer som jag tror skulle kunna lyfta sina partier och vinna nya väljare.

KristdemokraternaDu kan lyssna på mitt radioprogram med Ebba Busch om du följer denna länk.

CenterpartietDu kan lyssna på mitt radioprogram med Annie Johansson om du följer denna länk.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är bara det att kön och utseende etc färgar våra föreställningar om personens egenskaper och därför vårt gensvar. Vi kvoterar omedvetet utifrån dessa förutfattade meningar. Att tro att det blir rätt "person" på rätt plats är helt enkelt en vanföreställning. Och denna kunskap om vanans makt är givetvis en obekväm sanning för den som vill känna sig kvalificerad pga egna meriter. Det är inskränkt och korttänkt att underkänna en dimension som styrks av erfarenheter och bevisas av t ex kognitionsforskning. Sorry!