måndag 30 maj 2011

Nu krävs statsmannaskap

Läget i Europa blir alltmer bekymmersamt. Några länder närmar sig statsbankrutt. Tyskland och Ryssland blir alltmer ömsesidigt beroende av varandra genom tyskarnas avveckling av kärnkraften. Konkurrenskraften mot tillväxtekonomierna i Asien sjunker och massarbetslöshet lurar bakom hörnet. Militärt är länderna kraftigt försvagade efter år av minskade försvaranslag och bristande investeringar. USA är ekonomiskt försvagat och prioriterar i allt högre grad andra regioner än Europa.

Det finns oroande likheter med förutsättningarna som rådde under mellankrigstiden. På ett område är skillnaden dock betydande. De flesta av Europas stater är sammanflätade inom EU. Personligen hade jag känt mig tryggare om EU hade haft en kraftfullare permanent ordförande som kunde lotsat unionen på denna farliga och komplicerade färd.

DN SvD

Inga kommentarer: