måndag 16 maj 2011

Parlamentarisk utredning vore bra

Socialdemokraterna med Håkan Juholt är omvalets vinnare. Man genomförde en kraftfull och framgångsrik valkampanj som ledde till att man i omvalet fick markant större väljarstöd än vid valet 2010. Men det var inte det jag tänkte att det här blogginlägget skulle handla. Istället skulle jag vilja framföra några synpunkter om vårt valsystem.

När sex miljoner personer röstar är det troligen oundvikligt att något går fel. Jag tror inte att det är möjligt att ta fram processer och valförrättare som helt eliminerar felen. Någon stryker fel röstande i en vallängd, någon valsedel klibbar ihop med en annan och därigenom uppstår ett räknefel etc. Vallagen måste därför vara konstruerad så att den kan hantera dessa situationer. Såsom lagen nu är utformad uppstår mycket egendomliga konsekvenser. I Västra Götaland begicks några fel vid valet i höstas. Felen medförde att man inte med hög sannolikhet kunde utesluta att ett mandat tilldelats fel parti. Felet kunde bara ha gett utfallet att antingen det ena eller det andra partiet skulle ha fått mandatet. Det borde vara mellan de två utfallen som avgörandet borde ske. Personligen anser jag att denna typ av tvister borde lösas av en nämnd. Om det t.ex. visar sig att det är 70 % sannolikhet att mandat skulle tillfallit partiet A och 30 % sannolikhet att mandatet skulle tillfallit partiet B så borde man kunna genomför en lottdragning som beaktar sannolikheterna.

När det gäller omvalet i Örebro så förorsakades det delvis av att ett parti brutit mot bestämmelserna och förlagt sin kampanj i anslutning till en vallokal. Här uppstår en annan absurd effekt av nuvarande lagstiftning. Det är möjligt för ett parti att tvinga fram ett omval genom att begå överträdelser. Teoretiskt skulle detta kunna innebära att ett parti som ligger dåligt till i opinionen kan begå ett antal förseelser och därigenom få en chans att opinionsläget har förbättrats när omvalet genomförs ett halvår senare.

Jag tycker att vallagen behöver ses över. Jag tycker att det lutar åt att valnämnden ska få en ökad möjlighet att fatta beslut om valresultatet utan att omval behöver genomföras. Om reglerna runt valen ska det råda stor parlamentarisk enighet där vore det lämpligt att tillsätta en parlamentarisk utredning.

DN GT

Inga kommentarer: