lördag 21 maj 2011

Väx och rensa upp eller ge upp!

Jag är anhängare av vårt statsskick. Jag anser att det är bra för landet att vi har en i huvudsak ceremoniell statschef som står över partipolitiken. Under mina 13 första levnadsår var Gustaf VI Adolf kung och hans valspråk var ”Plikten framför allt”. Den inställningen till sitt ämbete är en förutsättning för att statsskicket ska fungera. Om en monark inte kan eller vill leva upp till den inställningen så krackelerar systemet.

Trots att jag som sagt gillar vårt statsskick börjar mitt tålamod tryta. Det krävs ett kraftfullt avståndstagande, inte bara i ord, från den så kallade vänkretsen och dess agerande om förtroendet ska återvinnas. Om uppdragets krav känns för begränsande borde Edvard VIII kunna tjäna som inspiration. Både monarkin och huset Windsor bestod.

SvD Aftonbladet Expressen SvT

Inga kommentarer: