fredag 27 maj 2011

Utvärderingsgrupp från IMF

Igår besökte Internationella Valutafondens (IMF) utvärderingsgrupp finansutskottet. Utskottet representerades förutom av mig av Carl B Hamilton (FP) och Meri Wasberg (S). Det blev en spännande timme med raka frågor och svar. Vi talade finansiellt ramverk, kapitaltäckningsregler, finansinspektion, hyresreglering, utbildningssystem m.m. Det är alltid intressant att få sitt eget lands politik belyst av någon utomstående. Ett lite överraskande omdöme om svenskar fick vi också. Utvärderaren sa att han under sina många resor till Sverige aldrig hade träffat på en svensk som inte var synnerligen rak i sin kommunikation och inte drog sig för att lyfta fram brister. Detta stämmer väl rätt dåligt med den historiska bilden av oss. Förvisso hade nog utvärderaren endast träffat finanspolitiker under sina IMF-resor till Sverige.

Inga kommentarer: