måndag 30 maj 2011

Nej till statligt reglerade lägstalöner

Timbro framför i en rapport att lägre lägstalöner troligen skulle medföra att fler svenskar födda utomlands skulle få jobb. Jag tror också att det förhåller sig på det sättet. Höga lägstalöner slår hårdast mot de som har lägst produktivitet. Detta är oftast de som saknar yrkeserfarenhet eller på annat sätt inte är helt anpassade till arbetsmarknaden och i den gruppen befinner sig många flyktingar som ännu inte behärskar språket och haft ett jobb på den svenska arbetsmarknaden. Dessa grupper riskerar att utsättas för ett moment 22. De kan inte få ett jobb i Sverige för att de inte redan har haft ett jobb i Sverige.

Men frågan om lägstalöner är inte en fråga för regeringen utan för arbetsmarknadens parter. Det krävs större kreativitet från parterna för att lösa denna fråga.

Jag har under den senaste tiden haft förmånen att intervjua både Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström och Timbros VD Markus Uvell. Hör vad de har att säga om bland annat lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden.

Länk till programmet med Urban Bäckström
Länk till programmet med Markus Uvell

Video med Urban Bäckström


Ytterligare avsnitt av Den politiska talradion finner du här.

SvD DN

Inga kommentarer: