torsdag 12 maj 2011

Veckans politiska talradion


Den här veckan har vi producerat fyra program för Den politiska talradion.

I det första programmet samtalar jag och Erik Hagström om vårt möte med USA:s Natoambassadör Ivo H. Daalder. Vi berör bland annat Libyeninsatsen och kommande säkerhetspolitiska utmaningar för Nato och EU. Du kan lyssna på programmet om du följer den här länken.

Det andra programmet är ett samtal med Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström. Med honom samtalar vi om såväl finanskrisen som behovet av ekonomiska reformer i Sverige. Programmet med Urban Bäckström finner du om du följer den här länken.


Veckans tredje program är ett samtal med Kommuninvest AB:s chefekonom Lena Bäcker. Med Lena Bäcker talar vi om kommunal ekonomi och vilka ekonomiska utmaningar som väntar kommunerna. Det programmet finner du om du följer denna länk.


Slutligen i veckans fjärde program samtalar jag med riksdagskollegan Elisbeth Svantesson om det ekonomiska ramverket och kommunernas balanskrav. Det programmet finner du om du följer den här länken.

Två timmar av politisk talradio - håll till godo.

Inga kommentarer: