onsdag 4 maj 2011

Mannen som gör vad som faller honom in

Många läsare av bloggen kanske undrar varför jag slösar kraft på att kommentera Håkan Juholts olika utspel. Han är ju trots allt bara ledare för det största oppositionspartiet. Skälet till min uppmärksamhet är att med dagens parlamentariska läge så är Håkan Juholts olika utspel inte oviktiga för Sverige. När Juholt gör gemensam sak med SD, V och MP så trumfar han regeringen.

Sverige riskerar att lida allvarlig skada på grund av Håkan Juholts stora lust till kortsiktiga utspel som ger honom uppmärksamhet. Utrikespolitiskt vill Håkan Juholt att Sverige ska avbryta sitt deltagande i den FN-sanktionerade insatsen till skydd för de civila i Libyen. Aftonbladet har idag en ledare som mycket förtjänstfullt beskriver det orimliga i Juholts agerande.

Håkan Juholt bidrar också till att skada den svenska finansiella stabiliteten genom att frångå den breda uppgörelsen om pensionssystemet. Uppgörelsen bygger på att de fem partierna (S, M, FP, C och KD) tar gemensamt ansvar för reformen. Det innebär att frågor beslutas i enighet. Juholt har nu vid tre tillfällen meddelat att han ensidigt avser att bryta uppgörelsen om övriga partier inte anpassar sig efter hans krav. Pensionsuppgörelsen är en av grundpelarna i den svenska ekonomiska politiken. De är en uppgörelse som gör att Sverige står väl rustat för att möta framtidens utmaningar. Många länder i världen ser med avund på Sverige där vi lyckats skapa en bred majoritet för ett ekonomiskt hållbart pensionssystem. Socialdemokraterna har haft en mycket viktig roll i att skapa och bibehålla detta system, detta vill nu Håkan Juholt rasera!

Håkan Juholt framstår allt mer som Mannen som gör vad som faller honom in. Vore det inte för att han har ett så stort inflytande över Sverige så skulle jag inte ägna någon kraft åt vad han sa. Nu är det dock så illa att han kan hålla Sverige och regeringen gisslan.

SvD

Inga kommentarer: