måndag 16 maj 2011

Kloka ord av Johanne Hildebrandt

Krigsreportern Johanne Hildebrandt skriver i dagens SvD insiktsfullt om Försvarsmaktens personalförsörjning. Jag arbetade i olika befattningar med Försvarsmaktens perspektivplanering (96-98 och 00-06). För mig stod det helt klart att personalförsörjningen behövde reformeras och att förändringarna skulle vara krävande. Likaså lyfte perspektivplaneringen ofta fram behovet av genomtänkta incitamentssystem för att dels få rätt soldater dels få dem att stanna kvar och göra insatser. Tyvärr var mottagligheten för dessa förändringar inte den högsta vilket fördröjde reformationen. När sedan det politiska beslutet fattades, jag hade då hängt in uniformen i garderoben och intagit min plats i riksdagen, så blev omställningstiden synnerligen kort. Jag har liknat det hela med en sätesbjudning.

Nu är systemet på plats men jag utgår från att det kommer att behövas en rejäl översyn av såväl lagstiftningen som incitamentssystemet.

Johanne Hildebrandt är en viktig röst i den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Jag tog mig därför friheten att sända henne en inbjudan till Försvarsradion.

Inga kommentarer: