söndag 22 maj 2011

Bra jobbat av Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Kungliga krigsvetenskapsakademien anklagas emellanåt för att mest bestå utav ett antal gnälliga pensionerade överstar och generaler som hävdar att allt var bättre förr. Medelåldern bland akademiens ledamöter hög, det blir så när ledamotskapet är på livstid, men på den senaste tiden har KKrVA stått för mycket vitaliserande inslag i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Idag skriver tre av ledamöterna, Frank Rosenius, Bo Hugemark och Karlis Neretnieks, på DN Debatt om den så kallade solidaritetsförklaringen. I den förra veckan utgivna boken Till bröders hjälp presenteras en fyllig genomgång om vad solidaritetsförklaringen har för konsekvenser.

Jag tycker att det är mycket bra att KKrVA tar en aktiv del i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Under det kommande året kommer akademien dessutom att bedriva ett arbete ”Försvar efter 2014” där bedriver en till Försvarsmakten och regeringen delvis parallell försvarsplanering.

Till boken Till bröders hjälp och projektet ”Försvar efter 2014” finns det säkert anledning att återkomma i Försvarsradion. Jag har redan skickat ut ett par inbjudningar till några av akademiens mer framträdande ledamöter.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Är det inte så att du också är med i akademin? Talar du i så fall inte i egen sak? Oavsett vilket så kan man ju fundera på om du delar ledamöternas slutsatser eller ej. Att bara säga att det är bra att de diskuterar och för fram åsikter är ju mer eller mindre självklart, eller hur?

Göran Pettersson sa...

Jag är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien vilket framgår av bloggen. Det innebär dock inte att jag alltid håller med vad olika ledamöter säger.

Denna gång delar jag dock i många stycken mina akademikollegors åsikter. Jag tycker att solidaritetsförklaringen har långtgående konsekvenser. Vår säkerhetspolitik måste reformeras.

Anonym sa...

@ anonym 09:25

Det är väl bra att nationens möjlighet till överlevnad diskuteras & torgförs NÅGONSTANS.

Hur vår försvarsförmåga försvann finns väl analyserat & beskrivit i Agrells bok "Fredens illussioner". Hur vi under det kalla kriget genom dubbelspel såg till att ha säkerhetsgarantier från väst finns väl beskrivit i Holmströms bok "Den dolda alliansen".

Hur solidaritetsklausulens tomma eko skall bidra till att säkra nationens långsiktiga integritet & överlevnad kan jag inte finna någonstans.

Just nu bidrar vi till ett säkerhetspolitiskt vaccum på nordflanken och är tyvärr fripassagare på våra grannars etablerade säkerhetsstrukturer.