måndag 16 maj 2011

Finanspolitiska rådets råd

Idag presenterar Finanspolitiska rådet sin rapport Svensk Finanspolitik 2011. Jag har bara hunnit läsa den 26-sidiga sammanfattningen men av den att döma så är rådet flitigt med att ge regeringen råd. I allt väsentligt är det kända teman. Lägre marginalskatter (framförallt slopandet av värnskatten), enhetligare moms och högre skatter på fastigheter. Utgående från ett nationalekonomiskt betraktelsesätt är det lätt att instämma med rådets slutsatser. Politik är dock det möjligas konst och då måste ett antal faktorer beaktas bland annat det folkliga stödet för olika reformer. För att en politisk rörelse ska lyckas vinna majoritet för sin politik krävs att den kan både leda och följa. Därför tror jag att flera av Finanspolitiska rådets råd kommer att falla på hälleberget. Höjd moms på mat och böcker, återinförd fastighetsskatt och sänkt skatt bara för dem som tjänar mest är till väljarna lite svårsålda reformer.

Ett antal andra råd som Finanspolitiska rådet ger kommer nog att åtnjuta en positivare behandling från oss politiker.

DN SvD AfV

Inga kommentarer: