torsdag 26 maj 2011

Dags att rensa upp

Ledningen för Republikanska föreningen argumenterar i dagens SvD för att vi ska gå över till republik. Mot bakgrund av den senaste tidens händelser finns det all anledning att reflektera över statsskicket. Jag spelade igår in ett radioprogram tillsammans med min politiske sekreterare Erik Hagström. I programmet redovisar jag mina synpunkter på det inträffade samt mina krav på vad som behöver göras för att återvinna mitt förtroende för statsskicket.

Du startar programmet genom att klicka på Denna länk.
Tidigare avsnitt av Den politiska talradion finner du denna sida.

SvD Barometern

6 kommentarer:

Anonym sa...

Instämmer till fullo, jag är nybliven medlem i rep. föreningen.

Göran Pettersson sa...

Då instämmer du nog inte till fullo med mig, lyssna gärna på programmet.

Anonym sa...

Monarki är ett statsskick och en nations statsskick framgår av landets författning. Regeringsformen innehåller Kap 1 §5 uppgiften att innehavaren av Sveriges tron är landets statschef. Sveriges statschefs behörighet och befogenheter framgår av 5 kap i Regeringsformen. Det kapitlet innehåller ingenting om statschefens uppgifter. Innehavaren av Sveriges tron är inte statschef i den betydelse ämbetet statschef har i alla demokratiska författningar. Slutsatsen måste bli att Sverige inte är en monarki.
Sveriges statsskick är parlamentarism. Titeln statschef finns men ämbetet statschef finns inte.

Turbulensen kring innehavaren av Sveriges tron är medialt skapat och har ingen betydelse för Sveriges statsskick eller Sveriges styrelse. Att det blir turbulens tror jag beror på en insikt hos medborgarna, att Sveriges parlamentariska statsskick inte mår riktigt bra.

Republikanske föreningen talar inte ur skägget om vad de vill ha för sorts republik. Kanske vill de inte ha en demokratisk republik utan bara en fortsättning med nuvarande regeringsform genom att stryka §5 i 1 Kap. och att låta hela 5 Kap. utgå.

I Moderaternas partiprogram finns uppgiften om att författningen skall bygga på maktdelningsprincipen. Bra. Där har vi en början på en nödvändig författningsreform.

Per Kjellén, Kungsbacka

Kristian sa...

Lyssnade igenom podcasten. Bra grepp att en riksdagsman kan utveckla sina tankar på det här sättet!

Att man utifrån en kunglig väns dåliga omdöme kan börja ifrågasätta grunderna för vårt statsskick, visar hur mycket känsligare Sverige rent opinionsmässigt har blivit för s.k. moraliska frågor.

De flesta av de svenska kungarnas liv har varit kantade av olika typer av skandaler, men det har inte inneburit att man tidigare utifrån moraliserande grunder ifrågasatte statsskicket. Även de politiskt valdas vandel var inte heller liljevitt.

I motsats till anonym så tyckte jag att podcasten var en väl avvägd fundering kring problematiken.(Knappast en rekommendation att gå med i rep. föreningen)

Själv behåller jag inställningen att vi har ett bra statsskick i Sverige.

Anonym sa...

Kristians avslutande rader:

Men vilket statskick har vi? Monarki? Konstitutionell monarki? annan sorts monarki? parlamentarism? öststatsdemokrati (alltså där statschef, partiordförande och statsminister är samma person)?

Per Kjellén

Anonym sa...

Du säger i radioprogrammet att du tycker det är en fördel att kungen står utanför partipolitiken.

Gör kungen och kungahuset det? Vi vet inget officiellt om deras politiska idéer. Däremot vet vi att det finns partipolitiska grupperingar i Sverige som tror att Kungen är borgerlig.

En statschef vill jag skall vara vald i en nationell valomgång. kanske valdeltagandet blir lågt, mycket lågt. Det är inte det , alltså det låga valdeltagandet, som är avgörande. Avgörande är att statschefen har sitt mandat från valmanskåren och svarar inför valmanskåren.

Gör en arbetsbeskrivning med det som krävs av en statschef. Valkampanjen skall gå ut på att kandidaterna motsvarar denna arbetsbeskrivning. Ingen skall exkluderas från den beskrivningen, men den pekar inte på att en f.d. partipolitiker skulle vara den mest lämpliga.

Jag hyser en stor beundran för Vigdis Finnbodadottir - men jag tror att hon var partipolitiker innan valet till president Efter valet till president var hon Islands, det isländska folkets, president och utan belastning av annat.

Det viktiga är att statschefens mandat vilar på ett allmänt val. Medge ändå att påståendet att Kungen är demokratiskt vald i Sverige är en vinklig av verkligheten. Eller?

Per Kjellén, Kungsbacka