måndag 24 mars 2008

Landsbygden behöver mindre av storstadspolitik

Den vanligen marknadsorienterade Maud Olofsson gjorde i påskhelgen ett olyckligt avsteg från huvudfåran. Det verkade som om näringsministern ansåg att bensionbolagen skulle låta "samhällsnyttan" vara vägledande för hur de bedrev sin verksamhet. Så kan hon väl ändå inte på allvar ha menat. Troligen drabbades hon av en målkonflikt mellan "gynnande av miljöbränslen" och värnandet om landsbygden. Den tidigare socialdemokratiska regeringen har genom sitt krav på miljöbräsleförsäljning drivit på nedläggningen av bensinstationer på landsbygden. Detta är ytterligare ett exempel på när storstadsperspektivet har fått råda. Det är rätt slående att det drivande partiet i dessa frågor är miljöpartiet. Många kan nog tro att miljöpartiet har sina väljare i landsbygden. Så är dock inte fallet. Starkast är miljöpartiet i storstäderna. Det är dessa storstadsbor som driver igenom alla dessa landsbygdsfientliga förslag. Det är storstadsborna som vill bestämma hur många vargar vi landsbygdsbor ska ha strykande runt våra gårdar.

Om man vill landsbygdens befolkning väl så ska man sluta med detaljstyrandet från Stockholm. Tillåt inte förvuxna stadsdelspolitiker att besluta över förhållandena på landsbygden.

Här i Lohärad faller snön, det brinner trivsamt i kökspannan. Passar man sig inte så blir det väl snart förbjudet att elda med ved i egen panna.

SvD

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hej, skulle gärna vilja veta din ståndpunkt i frågan och vad ditt parti vill göra åt saken. Kom in på din sida för första gången.

De är lätt att skylla allt på den gamla regeringen men nu sitter ni vid makten sedan 1,5 år, dax att göra något åt saken. Mest besviken är jag på centerpartiet som jag röstade på. Som det stod i SVD:s artikel så har regeringen luckrat upp lagstiftningen för strand skyddet, om man kan göra det så är det väl bara att luckra upp beslutet att tvinga mackarna på landsbygden att ha miljöbränsle! Rätt enkelt avklarat?

Sedan angående att det är dålig lönsamhet på tipset på lanthandel så kan regeringen styra det oxå genom ägardirektiv till Svenska Spel som är ett helstatlig bolag, och se till att lanthandlarna kan ha kvar tipset! Låt hela Sverige leva, LÅT INTE LANDSBYGDEN DÖ UT!

Göran Pettersson sa...

Hej Anonym!
Roligt med en förstagångsbesökare som dessutom lämnar en kommentar.

Jag kommer att undersöka vilka möjligheterna är att luckra upp kravet på tankar. När det gäller Svenska spel så är jag motståndare mot att blanda ihop bolagen med politiken. Personligen tycker jag att det är tveksamt om staten ska äga ett spelbolag. Dessutom torde utvecklingen av spel via Internet göra att lanthandlarna måste finna nya attraktioner än spelmottagningen.

Anonym sa...

Men nu är det väl så att kravet på förnyelsebara drivmedel inte gäller för just små mackar. Det sa dom iallafall när jag ringde miljödepartementet.

Anonym sa...

För mig är det självklart att bensinbolagen själva skall få välja vilka bränslen de skall sälja. När det kom ett tvång att de skulle sälja biobränslen hoppades jag att de skulle sälja E85 på dunk med rejält tilltagen handelsvinst. Jag tror att allt tal om gröna bränslen är en bluff som syftar till att berika vissa medan det hänvisas till miljövinster. Tyvärr visar det sig att miljövinsterna är negativa och att vi skulle kunna få en mycket bättre värld om vi använde våra resurser på annat sätt än att tvinga bensinbolag att sälja biobränslen eller på annat sätt arbeta med CO2 problematiken.
Hur kan en förnuftig människa, som kan räkna, rekommendera lösningar som kanske ger effekt efter mycket lång tid? Tyvärr förhåller det sig så i frågan om CO2 reduktioner. Om världen skulle följa Kyoto avtalet avseende CO2 reduktion, då skulle den beräknade temperaturökningen år 2100 vara densamma som den beräknade temperaturökningen skulle vara 2095 utan några CO2 begränsande åtgärder. Vi kan använda våra resurser på bättre sätt! Antag att temperaturökningen har ett annat ursprung än mänsklig aktivitet. Det bästa sättet är då att försöka bygga en värld där vi kan fortsätta att leva även om temperaturen förändras. Idag kunde vi höra på radio att svart sot förändrar jordens värmeupptagningsförmåga. Detta lärde jag mig i grundskolan, men det verkar som om våra miljödebattörer inte känner till detta. Eftersom vi byggt stora städer de senaste århundradena så har naturligtvis jordens värmesignatur förändrats eftersom tätt bebyggda områden blivit markant varmare än omgivande områden och vi skulle kunna uppnå viss förbättring när det gäller städernas värmesignatur genom att måla byggnader och gatumark i vitt. För det finns väl ingen debattör som vill att vi skall riva våra städer? På våra breddgrader kanske vi skulle kunna göra miljövinster om vi målade i vitt på våren och målade om i svart framåt hösten...
Men om nu klimatförändringarna beror på solaktivitet, förändring i kosmisk strålning eller något annat som knappast mänskligheten kan anses ha påverkat. Då anser jag att vi skall använda våra resurser till forskning om hur vi bäst anpassar oss till att leva i föränderliga klimat och sedan använder våra pengar till investeringar som gör verklig nytta för mänsklighetens långsiktiga överlevnad. När vi tvingade bensinbolagen att sälja biobränslen då premierades miljöpartiet men svenskarna och miljön förlorade! Tänk på att etanol aldrig kan bli ett rimligt stort bilbränsle. Om det skall tillverkas tillräckligt mycket etanol för att etanolbränslen skall ta en rimlig del av bränslemarknaden för bilar, då kommer det att få hemska konsekvenser på andra områden. Detta beror på att det kommer att bli lönsamt att ta grödor från fattiga människor för att tillverka etanol till våra bilar, det kommer att skapa omfattande transporter med etanolbränsle, etc... Det krävs ju ungefär dubbelt så stor volym etanol som volym bensin för att köra samma sträcka med en bil, därför behövs dubbelt så många tankbilar och dubbelt så många tankbåtar, etc...
Det är dags att ta bort symbolisk lagstiftning kring olika hjärtefrågor och se till att våra lagar blir förnuftiga! Börja med att ta bort tokiga lagar och förordningar som påstås vara miljöriktiga.
Tänk på att många väckelserörelser har haft som sitt främsta syfte att frälsa församlingen genom att göra predikanten till miljonär!

Anonym sa...

Helt enig med signaturen som kan räkna. Det är deFacto 'bara' Sverige som totalt snöat in på etanolspåret. (Klimatberedningens ordf. var därtill ordf. i LRF o som sådan tog beslut att bygga miljarddyr etanolfabrik i Norrköping - inte att undra på att dess 'rekommendation' handlar om förstärkt etanolinsats.. suck)
Sveriges samlade utsläpp av 'GHG' (green house gases) mostvarar (globalt) inte ens 0,2% (0,18%). Så, om vi så skulle stänga av ALLT; fordon, rapningar, fabriker, brasor, yu name it.. så skulle 'effekten' härav näppeligen kunna gå att mäta. Å andra sidan belastar varje %-enhet reducering av CO2 vår livsviktiga basindustri med x:a kostnader om ca 1 miljard årligen. Och som bekant, 'slåss' respektive politiskt läger f.n. hururvida det 'ska' bli 38 eller 40% CO2-reducering...
Go figure!

Hjälp detta land - fort!
Mvh/TJ