måndag 21 januari 2008

Avmattningen öppnar möjligheter för regeringen

Nu blåser det snålt i världsekonomin. Vi ser nu konsekvenserna av den amerikanska bolånekrisen. Det är ännu för tidigt att säga vilket genomslaget blir i Sverige. Genom att vår ekonomi är väldigt exportberoende så brukar svängningarna här bli mycket kraftiga. Denna gång är dock det statsfinansiella utgångsläget väldigt bra. Statens finanser är synnerligen starka och tål därför en ekonomisk nedgång. Vi ser nu hur ett antal centralbanker sänker sina räntor i takt och mening att understödja ekonomin. Den svenska Riksbanken har dock en knepig ekvation att lösa. Om man bara ser på den svenska inflationen så vore det antagligen rimligt att höja räntan, den internationella finansoron bidrar dock med en nedkylning av ekonomin vilket troligen kommer att påverka Riksbankens beslut.
Paradoxalt nog så innebär den avsvalnande ekonomin en möjlighet för regeringen. Riskerna för överhettning i ekonomin minskar och därigenom ökar regeringens möjligheter att bland annat genomföra infrastruktursatsningar.

Aftonbladet Ekonominyheterna Sydsvenskan

Inga kommentarer: